Midler til kompetenceudvikling

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

En del af resultatet fra overenskomstforhandlingerne i 2018 var, at der blev afsat midler til statsansattes individuelle kompetenceudvikling. Måske er du interesseret i et ekstra sidefag, en master- eller diplomuddannelse, en vejlederuddannelse eller måske kompetenceudvikling, der forbedrer dine jobmuligheder uden for gymnasiesektoren. Du kan kort fortalt søge midler til enten at udvikle eller opdatere dine kompetencer og dermed øge din sikkerhed og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Med fonden kan du søge om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer
  • Transport og ophold

Du og din leder skal være enige om, at kompetenceudviklingen er en god ide, og arbejdspladsen skal medfinansiere, fx i form af dækning af (dele af din) arbejdstid eller medfinansiering af den aktivitet, der søges støtte til. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes på skolen til kompetenceudvikling.

Hvor mange penge er der?

For de ca. 78.000 statsansatte akademikere er der frem til OK21 afsat i alt 84,3 mio. kr. Pengene periodiseres, så der for en tre måneders er ca. 11 mio. kr., og det samme beløb frigives hver tredje måned frem til foråret 2021.

Gymnasielærere og -ledere skal ansøge i konkurrence med andre statsansatte akademikere, så det er vigtigt at få sendt sin ansøgning afsted, så snart puljerne åbner, da de hver gang har lukket ned meget kort tid efter åbningen.


Hvordan søger du?

Man søger digitalt på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside: www.DenStatsligeKompetencefond.dk.

Medarbejderen udfylder ansøgningsskemaet, som derefter automatisk videresendes til den leder, man har opgivet i ansøgningsskemaet. Lederen skal godkende, at man søger. Når lederen har godkendt, videresendes ansøgningen automatisk til Den Statslige Kompetencefond. Bevilges ansøgningen, udbetales beløbet til arbejdspladsen, når kompetenceudviklingen er gennemført, og lederen har bekræftet det anvendte beløb.


Hvornår kan man søge?

De kommende ansøgningsfrister er:

  • Tirsdag den 1. september kl. 10.00
  • Tirsdag den 1. december kl. 10.00
  • Tirsdag den 2. marts kl. 10.00

Erfaringerne er, at hvis man skal komme i betragtning til midler, skal man søge meget hurtigt, når fonden åbner. Derfor anbefaler GL, at man sender sin ansøgning den dag fonden åbner, så tæt på åbningstidspunktet som muligt.

Man kan søge støtte 9 måneder før og frem til dagen inden, kompetenceudviklingsaktiviteten begynder. Aktiviteten må altså ikke være påbegyndt, når man søger.

​Normalt vil der gå ca. 14 dage fra ansøgning er sendt, til du får svar.

Yderligere information

Læs mere på kompetenceudvikling.dk

Kompetencesekretariatet har lavet en glimrende FAQ med svar på en række relevante spørgsmål. Den kan være god at besøge. Du finder den her​.

GL vil løbende opdatere denne side, når der foreligger mere information.​

Du er også velkommen til at kontakte kompetencesekretariatet på tlf. 33 18 69 69 eller mail info@kompetenceudvikling.dk, ligesom du som altid kan kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.​

Emner: Efteruddannelse
Interessent: