Midler til kompetenceudvikling

Info
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Med OK21 er der afsat 172,5 mio. kr. til at udvikle statsansattes individuelle kompetencer. Måske er du interesseret i et ekstra sidefag, en master- eller diplomuddannelse, en vejlederuddannelse eller kompetenceudvikling, der forbedrer dine jobmuligheder uden for gymnasiesektoren. Du kan søge midler til enten at udvikle eller opdatere dine kompetencer og dermed øge din sikkerhed og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Med fonden kan du søge om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer
  • Transport og ophold

Du og din leder skal være enige om, at kompetenceudviklingen er en god ide, og arbejdspladsen skal medfinansiere, fx i form af dækning af (dele af din) arbejdstid eller medfinansiering af den aktivitet, der søges støtte til. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes på skolen til kompetenceudvikling.​

Hvor mange penge er der?

For de ca. 78.000 statsansatte akademikere er der frem til overenskomstperiodens udløb 31. marts 2024 af​sat i alt 87​​,8​ mio. kr.  I denne periode vil der tre gange om året blive fyldt midler i Den Statslige Kompetencefonds puljer.

Gymnasielærere og -ledere skal ​søge i konkurrence med andre statsansatte akademikere, så det er vigtigt at få sendt sin ansøgning afsted, så snart puljerne åbner, da de hver gang har lukket ned meget kort tid efter åbningen.

Hvordan søger du?

Du søger digitalt på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside: www.DenStatsligeKompetencefond.dk.

Du udfylder ansøgningsskemaet, som derefter automatisk videresendes til den leder, du har opgivet i ansøgningsskemaet. Lederen skal godkende, at du søger. Når lederen har godkendt, videresendes ansøgningen automatisk til Den Statslige Kompetencefond. Bevilges ansøgningen, udbetales beløbet til arbejdspladsen, når kompetenceudviklingen er gennemført, og lederen har bekræftet det anvendte beløb.

​Hvornår kan man søge?

​I 2022 fyldes puljerne og åbner for ansøgninger:
  • Tirsdag den 1. februar kl. 10.00
  • Tirsdag den 7. juni kl. 10.00
  • Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00
I 2023 fyldes puljerne og åbner for ansøgninger:
  • Tirsdag den 7. februar kl. 10.00
  • Tirsdag den 6. juni kl. 10.00
  • Tirsdag den 3. oktober kl. 10.00
I 2024 fyldes puljen med midler og åbner ​for ansøgninger:
  • Tirsdag den 6. februar kl. 10.00​

Hvis du skal komme i betragtning til midler, skal du som nævnt søge meget hurtigt, når fonden åbner, det viser de hidtidige erfaringer. Derfor anbefaler GL, at du sender din ansøgning den dag, fonden åbner, så tæt på åbningstidspunktet som muligt.

Du kan søge støtte 9 måneder før og frem til dagen inden, kompetenceudviklingsaktiviteten begynder. Aktiviteten må altså ikke være påbegyndt, når du søger.

​Normalt vil der gå ca. 14 dage fra ansøgning er sendt, til du får svar.

Yderligere information

Læs mere på kompetenceudvikling.dk

​GL vil løbende opdatere denne side, når der foreligger mere information.​

Du er også velkommen til at kontakte kompetencesekretariatet på tlf. 33 18 69 69 eller mail info@kompetenceudvikling.dk, ligesom du som altid kan kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.​

Emner: Efteruddannelse
Interessent: