Midler til kompetenceudvikling

Info
 

​​​​​​​​​​​​​En del af resultatet fra overenskomstforhandlingerne i 2018 var, at der blev afsat midler til statsansattes individuelle kompetenceudvikling – og du kan fra 4. september 2019 søge om midler. Måske er du interesseret i et ekstra sidefag, en master- eller diplomuddannelse, en vejlederuddannelse eller måske kompetenceudvikling, der forbedrer dine jobmuligheder uden for gymnasiesektoren. Du kan kort fortalt søge midler til enten at udvikle eller opdatere dine kompetencer og dermed øge din sikkerhed og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Med fonden kan du søge om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer
  • Transport og ophold

Du og din leder skal være enige om, at kompetenceudviklingen er en god ide, og arbejdspladsen skal medfinansiere, fx i form af dækning af (dele af din) arbejdstid eller medfinansiering af den aktivitet, der søges støtte til. Midlerne fra fonden er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes på skolen til kompetenceudvikling.

Hvor mange penge er der?

For de ca. 78.000 statsansatte akademikere er der frem til OK21 afsat i alt 84,3 mio. kr. Pengene periodiseres, så der er ca. 18 mio. kr. at søge om fra 4. september 2019. Fra december 2019 til februar 2020 er der ca. 11 mio. kr., og det samme beløb frigives hver tredje måned frem til foråret 2021.

Gymnasielærere og -ledere skal ansøge i konkurrence med andre statsansatte akademikere, så det er vigtigt at få sendt sin ansøgning afsted.

Hvordan søger du?

Man søger digitalt på Den Statslige Kompetencefonds hjemmeside: www.DenStatsligeKompetencefond.dk.

Medarbejderen udfylder ansøgningsskemaet, som derefter automatisk videresendes til den leder, man har opgivet i ansøgningsskemaet. Lederen skal godkende, at man søger. Når lederen har godkendt, videresendes ansøgningen automatisk til Den Statslige Kompetencefond. Bevilges ansøgningen, udbetales beløbet til arbejdspladsen, når kompetenceudviklingen er gennemført, og lederen har bekræftet det anvendte beløb.

Det er endnu ikke afklaret, om der kommer kriterier for, hvad man kan få tilskud til. GL vil orientere herom på gl.org, hvis der kommer kriterier.

Hvornår kan man søge?

Man kan søge fra den 4. september 2019, og da der er mange, der kan søge, kan det være en god ide ikke at vente – men ellers er der som sådan ikke nogen ansøgningsfrister.

Man kan søge støtte 9 måneder før og frem til dagen inden, kompetenceudviklingsaktiviteten begynder. Aktiviteten må altså ikke være påbegyndt, når man søger.

Normalt vil der gå ca. 14 dage fra ansøgning er sendt, til du får svar.

Yderligere information

Læs mere på kompetenceudvikling.dk

Kompetencesekretariatet har lavet en glimrende FAQ med svar på en række relevante spørgsmål. Den kan være god at besøge. Du finder den her​.

GL vil løbende opdatere denne side, når der foreligger mere information.​

Du er også velkommen til at kontakte kompetencesekretariatet på tlf. 33 18 69 69 eller mail info@kompetenceudvikling.dk, ligesom du som altid kan kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.​

Emner: Pædagogikum
Interessent: