Brug tillidsrepræsentanten

 
 
På alle skoler er der en tillidsrepræsentant, som er GL's lokale repræsentant. Tilildsrepræsentanten er lærernes lokale overenskomstforhandler.

​​​​​​​​​På alle skoler er der en tillidsrepræsentant, som er GL's lokale repræsentant. (På erhvervsgymnasier kan tillidsrepræsentanten dog være en fælles tillidsrepræsentant for de akademiske medarbejdere - og tillidsrepræsentanten kan derfor være fra DJØF (jurist- og økonomforbundet) eller IDA (ingeniørforeningen).

Tillidsrepræsentanten er lærernes lokale overenskomstforhandler, og det er således tillidsrepræsentanten, der forhandler med ledelsen på lærernes vegne om det, der skal forhandles på skolen/kurset.

I forbindelse med alle nyansæ​ttelser skal der ske en lønforhandling på den nyansattes vegne (inden den kommende medarbejder underskriver et ansættelsesbrev). Derfor anbefaler GL, at man i en ansættelsessituation tager kontakt til skolens tillidsrepræsentant.

Det er en del af tillidsrepræsentantens opgave at medvirke til at sikre, at der bliver taget godt imod nyansatte lærere. GL har gennem en årrække spurgt nye lærere, hvad der er vigtigt i forbindelse med nyansættelser. D​ette materiale har tillidsrepræsentanterne til rådighed.  ​

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant