Sådan bliver du gymnasielærer

Info
 

​​​​​For at blive gymnasielærer skal du:

  1. Gennemføre en kandidatuddannelse, helst med to fag, som skal kvalificere til undervisning i de gymnasiale uddannelser (læs herunder om faglige mindstekrav).
  2. Derefter skal du søge ansættelse ved en gymnasial uddannelse.
  3. Som ny gymnasielærer skal du gennemføre pædagogikum (med fuld løn) for at supplere din faglige kompetence med pædagogisk kompetence.

Faglige mindstekrav for undervisningskompetence
For at blive gymnasielærer skal du opfylde de faglige mindstekrav til gymnasielærere:
For hvert gymnasiefag findes en beskrivelse af de faglige mindstekrav, som en universitetsuddannelse skal opfylde for at kunne give faglig kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser (jf. Retningslinjer for universitetsuddannelser).

Pædagogikumbekendtgørelsen tillægger den enkelte skoles leder kompetencen til at afgøre, om kandidater, der søger om job som lærer på de gymnasiale uddannelser, stx, hf, hhx og htx, har faglig kompetence til undervisning i sektoren. Hvis skolens leder er i tvivl, om kravene til faglig kompetence er opfyldt, bør der ske henvendelse til fagkonsulenten i det/de pågældende fagTag god imod nye lærere.

Emner: Fagkonsulenter; Ferie
Interessent: Ny gymnasielærer