Søge job som gymnasielærer

Hvad gør jeg
 
Sådan søger du stilling som gymnasielærer

​​​​​​​​​​​​​​​Sådan søger du en stilling

på stx/hf

Hovedparten af stillingerne søges elektronisk via gymnasiejob.dk. Skriv en kortfattet begrundet/motiveret ansøgning, med et CV, hvor du skriver, om du har undervisningserfaring eller anden relevant erhvervserfaring.​

på hhx/htx

Med mindre andet fremgår af stillingsopslaget skrives en motiveret ansøgning med et CV som bilag.

Her finder du stillingerne

Du kan finde stillingsopslag på gymnasie-/hf-området og VUC på jobportalen gymnasiejob.dk.

I GL's medlemsblad Gymnasieskolen og på www.gymnasieskolen.dk kan du herudover også finde stillingsopslag.
Stillinger på erhvervsskoler slås typisk op i dagspressen mv. og på skolernes egne hjemmesider.
Det er også muligt at finde job via f.eks. job​ne​t - eller på nogle af de mange jobdatabaser man kan finde på nettet.


Alle stillinger i staten skal slås op offentligt, med mindre det er meget kortvarige ansættelser.​​​


 

GL-ansøgning​

Hvis skolen angiver, at der skal søges på et gl-ansøgningsskema, så kan det downloades her.

Skemaet blev tidligere anvendt ved ansøgning om adjunkt-, lektor- og årsvikarstillinger i det almene gymnasium og ved hf, men det er meget få skoler, der fortsat anvender​ skemaet.
Udover ansøgningsskemaet vedlægges normalt en kort, begr​undet ansøgning med CV.​

 
Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer