Søge job som gymnasielærer

Hvad gør jeg
 
Sådan søger du stilling som gymnasielærer

Sådan søger du en stilling

på stx/hf
Hovedparten af stillingerne søges elektronisk via gymnasiejob.dk. Skriv en kortfattet begrundet/motiveret ansøgning, med et CV, hvor du skriver, om du har undervisningserfaring eller anden relevant erhvervserfaring.

Der  er også enkelte stillinger, hvor skolen ønsker en papiransøgning. Hvis der angives, at skolen ønsker en ansøgning på blanket eller ansøgningsskema, kan dette ansøgningsskema - kaldet en GL-blanket downloades her.
 

på hhx/htx
Med mindre andet fremgår af stillingsopslaget skrives en motiveret ansøgning med et CV som bilag.
 

Her finder du stillingerne

Du kan finde stillingsopslag på gymnasie-/hf-området og VUC på jobportalen gymnasiejob.dk.

I GL's medlemsblad Gymnasieskolen og på www.gymnasieskolen.dk kan du herudover også finde stillingsopslag.
Stillinger på erhvervsskoler slås typisk op i dagspressen mv. og på skolernes egne hjemmesider.
Det er også muligt at finde job via f.eks. job-i-staten - eller på nogle af de mange jobdatabaser man kan finde på nettet.


Alle stillinger i staten skal slås op offentligt, med mindre det er meget kortvarige ansættelser.

 

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer