Nye lærere er nye kolleger

GL Mener
Annette Nordstrøm Hansen i Gymnasieskolen, august 2015
Velkommen til alle nye lærere. Vi glæder os til at samarbejde med jer og byde jer velkommen i fællesskabet på lærerværelset og i GL.

En ny lærer citeres andet sted i bladet for "Stjæl nu – del senere". Det er et vigtigt budskab til nye lærere, men også til erfarne lærere om at stille erfaringer og undervisningsforløb til rådighed for nye kolleger. Når nye lærere hjælpes godt på vej, får de også hurtigere overskud til at indgå i bredt i arbejdsfællesskabet på skolen. Samarbejde med nye lærere er givende for begge parter. Når erfaring og nye øjne mødes, opstår der ofte gode ideer, som alle kan have stort udbytte af.

Samarbejde i faggruppen eller i teamet kan også være med til at hjælpe de nye kolleger med at afstemme forventningerne. Når man som ny ikke ved, hvad der forventes, bliver egenforventningerne ofte sat urealistisk højt. På de kurser, GL holder for nye lærere, ser vi igen og igen, at nye lærere er bange for, at undervisningen ikke er god nok. Det stresser og giver en voldsom stor arbejdsbelastning.

 
Velkommen til alle nye lærere. Vi glæder os til at samarbejde med jer og byde jer velkommen i fællesskabet på lærerværelset og i GL.

Nye lærere skal i pædagogikum

Nye lærere skal ikke først vikaransættes. Nye lærere skal fastansættes. Og nye fastansatte lærere skal i pædagogikum. Pædagogikum skal give nye lærere den nødvendige pædagogiske og didaktiske værktøjskasse. Det giver de nye kolleger langt bedre arbejdsvilkår, men det giver også langt bedre mulighed for at lære eleverne det, de skal. Kan en nyansat ikke komme i pædagogikum første år, er en mentor og et kursus i elementær pædagogik helt nødvendigt.

I GL gennemfører vi hvert efterår en undersøgelse af, hvor mange vikaransættelser skolerne foretager. Skoler med mange vikarer bliver kontaktet af sekretariatet, og hvert år fører det til, at en række vikarer bliver fastansat. Det betyder dog ikke, at vi finder alle, der er fejlansat. Er du ansat som vikar på en almengymnasial uddannelse, så spørg, om du vikarierer for nogen. Hvis ikke, så kontakt GL's sekretariat.

Nye lærere skal have en overkommelig opgaveportefølje

At være gymnasielærer er krævende. Især for nye lærere er det helt afgørende, at opgaveporteføljen er overkommelig. Rektorerne brugte inden OK13 nye lærere som argument for behov for ny overenskomst. Der skulle være bedre mulighed for at tage højde for, at nye lærere ikke skulle løfte så meget som de erfarne. Desværre er det ikke alle steder, at der tages hensyn til de nyansatte. Det er muligt løbende at justere opgaveporteføljen. Det er ikke for sent at få dette skoleår til at fungere for de nye kolleger.

Stå sammen

Stå sammen om at tage godt mod nye lærere. På de fleste skoler er der mere end én nyansat. Hvis du er ny, så tal med de andre – oplevelserne er sikkert de samme. Stå sammen om at få ordentlige arbejdsforhold. Tal også med tillidsrepræsentanten, som er lærernes lokale GL-repræsentant.

Velkommen til

Velkommen til alle jer nye lærere. Vi glæder os til at samarbejde med jer og byde jer velkommen i fællesskabet på lærerværelset og i GL.

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer