Ny gymnasielærer

Hvad gør jeg
 
Her kan du finde information om løn, jobsøgning og arbejdet som gymnasielærer og underviser på stx/hf og hhx/htx.

​​​​​​​​​​​​​For at blive gymnasielærer

Når du har fået tilbudt jobbet

Før du siger ja til at blive ansat, bør du kontakte tillidsrepræsentanten på skolen. Din tillidsrepræsentant forhandler dine lokale løntillæg med ledelsen og kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.​


Efter du er begyndt på jobbet

Som nyansat gymnasielærer tildeles du tid til at tage pædagogikum, som er en videreuddannelse, der supplerer din faglige kompetence med pædagogisk kompetence.

Det er vigtigt, at skolerne tager godt imod nye lærere. Skolerne kan her blive inspireret af, hvad nye gymnasielærere ønsker.

Brug din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om dine arbejdsforhold.

Deltag i GL's arrangementer for nye lære​re.​

Vikar

Hvis du bliver ansat som vikar i en tidsbegrænset stilling, kan du via linket se, hvilke regler der gælder.


Kursus for vikarer
Syddansk Universitet udbyder ved skoleårets begyndelse flere steder i landet et 3-dages internatkursus for nyansatte vikarer. GL mener ikke, at det opvejer at blive fastansat og få pædagogikum, men kurset kan være en god hjælp for nye vikarer til at komme ind i lærerrollen. Kurset er praksisorienteret og giver konkrete redskaber til den daglige undervisningsplanlægning, -gennemførelse og -evaluering, til vejledning og hverdagen på en gymnasial uddannelsesinstitution. Deltagerne arbejder bl.a. aktivt med egne undervisningssekvenser og modtager feedback. Nærmere information og​ tilmelding her. 


Skal du være vikaransat?
​GL arbejder for, at flest muligt bliver fastansat. Nogle år har GL fået op til 40 vikarers ansættelsesforhold ændret, så de blevet fastansat, men der er fortsat for mange, som først ansættes som vikarer, før de får et fast job. Det arbejder vi fortsat på at få gjort noget ved. Bliver du ansat som vikar på det almengymnasiale område​​​, uden du vikarierer for nogen, så kontakt GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00.

Mange vikarer ansættes i deltidsstillinger og har dermed en lav indkomst. For at sikre deltidsansatte vikarer økonomiske muligheder for kompetenceudvikling giver GL op til 6.000 kr./året til hjælp til efteruddannelse (fx til GL-E-kurser eller de faglige foreningers kurser). Læs mere her.


GL på Facebook

Mød også GL på Facebook og Twitter​.​​​

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer
​ Velkomstpjece​​

velkommen-i-gl-folder.jpg 

Velkommen i GL (pjece)