Før du ansættes

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kontakt tillidsrepræsentanten på skolen/kurset før du siger ja til at blive ansat.

Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. Dette er især vigtigt at være obs på, hvis du har erfaring som gymnasielærer eller andet akademisk arbejde.

Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens/kursets ledelse og tillidsrepræsentanten. Lærere kan ikke selv indgå lønaftaler, det er tillidsrepræsentanten, der har denne kompetence.

Lønforhandlingen handler om, hvilke lokale kvalifikationstillæg og funktionstillæg du skal have fra ansættelsen, hvilke forhåndsaftaler du er omfattet af mv. Endvidere sikrer tillidsrepræsentanten, at du indplaceres rigtigt i forhold til din lønanciennitet på basislønskalaen og får de centralt aftalte tillæg, som du er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Tillidsrepræsentanten vil også kunne hjælpe dig med andre spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med ansættelsen.

Det er ved ansættelselsessamtalen og/eller i dialog med tillidsrepræsentanten vigtigt ​at drøfte, hvordan arbejdstidsforholdene er på den pågældende skole.

Kommer du fra en anden stilling, så sig ikke op, før vilkårene for di​t nye job er endeligt aftalt.

GL's sek​retariat​ kan besvare spørgsmål om dine løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt.


Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer