AC-satser

 
 
AC-satser pr. 1. april 2024 til 31. marts 2025
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AC sats I​
(En arbejdstime + 90 min. forberedelse)
Efteruddannelse mv.​​

696,44 kr.
AC sats II
(En arbejdstime + 60 min. forberedelse)
Studiekredse​
 
55​​7,15 kr.
AC sats III
En arbejdstime + 40 min. forberedelse)
Eksamination af selvstuderende, v. eksamen på særlige vilkår, reeksamination og sygeeksamen.
Endvidere: Kurser for unge arbejdsløse og
støtteundervisning.
464,29 kr.

AC arbejdstime (grundbeløb 226,95​​​ kr.) 278,58 kr.

Skriftlig censur (censor C)

Undervisningsministeriets normer for skr. c​ensur 

349,97​​​​​ kr.
 

Anbefalet minimumstakst for foredrag/forelæsninger
Foredrag; honorar pr. 45 - 60 min.

Efterfølgende diskussion​

Foredragstaksten er AC's an​befalede min​i​mumstakst på det offentlige område.​

3.192 kr.

958​ kr.


Til ovenstående timesatser - (AC sats I, II og III + AC arbejdstime) ydes 12,5 % feriegodtgørelse.​​


Tjenesterejser: regler og satser

Du har ved visse tjenesterejser ret til en godtgørelse – i daglig tale kaldet time- og dagpenge.
Læs mere her om reglerne og satserne i forbindelse med tjenesterejser.​​

Emner: Løn
Interessent: Gymnasielærer; Ny gymnasielærer; Tillidsrepræsentant