Retningslinjer for rejseaktivitet

 
 
GL's retningslinjer for rejseaktiviteter

​​​1. Rejse med tog, fly og bus
Hovedreglen er at der rejses på almindelige standardbilletter. Der kan dog undtagelsesvis udskrives billetter til 1. klasse, hvis der fx er udsolgt på standard. Alle kan dog rejse på 1. klasse, hvis vedkommende skal arbejde/forberede sig til et møde undervejs.
Fly kan benyttes hvis rejsetiden med tog mv. overstiger tre timer.
Togbillletter sendes via posten. Flybilletter sendes via mail.

2. Kørsel i egen bil​
Egen bil kan benyttes, dog med følgende begrænsninger:

· At GL ikke refunderer mere end hvad en standardtogbillet ville koste, hvis rejsetiden med tog er på under 3 timer.

· At der ikke refunderes mere end hvad en flybillet ville koste, hvis rejsetiden med tog overstiger 3 timer.

· Dette kan dog fraviges, hvis man kører tre eller flere sammen ud og hjem, eller det af tidsmæssige årsager ikke er hensigtsmæssigt at anvende offentlig transport. (Der foretages konkret vurdering af GL's rejsebureau)

GL følger statens kilometertakster ved refusion. GL afregner med virkning fra den 19. marts 2018 og indtil videre med statens sats for almindelig godkendt kørsel. Det gælder både tillidsvalgte, medlemmer, sekretariatsmedarbejdere og andre som kører i GL's tjeneste.

3. Taxi
I videst muligt omfang skal offentlig transport benyttes, men er det ikke muligt af tidsmæssige årsager, kan taxi benyttes. Specielt transport til Kastrup er nemmere med 10-minutters drift på toget.

4. Hotel
Normalt kan der kun anvendes GL-betalt overnatning, hvis man skal til møde to dage i træk. Undtagelsesvis kan der anvendes overnatning i forbindelse med ét-dags møder, hvis man skal rejse hjemmefra tidligere end kl. 6 for at nå frem til et møde. Kontakt venligst GL's rejsebureau, som booker hotel. Der overnattes i København på hoteller i klasse med fx First Hotel.

5. Refundering af rejseudgifter
GL refunderer udgifter efter regning til medlemmer ved deltagelse i GL-relaterede møder. Udfør rejseafregning her.
Husk, hvis flere kører i samme bil at notere navnene på rejseafregningen.
Udgifter til eventuel fortæring skal holdes på et rimeligt niveau. Har flere spist sammen, skal alle deltagernes navne noteres på bilaget.
GL refunderer korrekt udfyldt rejseafregning inden for otte dage. Af hensyn til budgetkontrol skal rejseafregninger indsendes senest en måned efter mødets afholdelse.

6. Bestilling af rejsen
Alle former for rejseaktivitet og hotel bestil​les her.​

Emner:  
Interessent: