Hvad gør jeg?

 
 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have om din aktuelle situation.

Der er flere muligheder under 'Løn og ansættelse', ligesom det kan være en god idé at benytte søgefeltet.

Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

 

 

Afskedigelsehttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelseAfskedigelseVejledning til medlemmer, som bliver afskediget.
Børn og barselhttps://www.gl.org/loenogans/boernBørn og barselSom gymnasial lærer er du omfattet af den statslige barselsaftale. Den gælder for alle lærere ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC og erhvervsgymnasier.
Egen opsigelsehttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Nytjob_sigeop.aspxEgen opsigelseSig ikke dit job op, før du har skriftlig sikkerhed for det nye job - og har aftalt vilkårene for det nye job.
Fleksjobhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Fleksjob.aspxFleksjob27-10-2018 22:00:00Fleksjob er job til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.
Før du ansætteshttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Foerduansaettes.aspxFør du ansættesKontakt tillidsrepræsentanten på skolen/kurset før du siger ja til at blive ansat. Lønnen er til forhandling ved enhver nyansættelse. Forhandlingen og indgåelsen af en lønaftale foregår mellem skolens/kursets ledelse og tillidsrepræsentanten.
Hvem kan blive medlem af GL?https://www.gl.org/medlem/Sider/HvemkanblivemedlemafGL.aspxHvem kan blive medlem af GL?04-01-2018 23:00:00Du kan blive medlem af GL, hvis du er eller ønsker at være lærer (og ikke er i beskæftigelse) ved et alment gymnasium (stx), et hf-kursus, et studenterkursus, en hf-afdeling på et VUC (Voksen Uddannelses Center) eller ved en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx og eux).
Kommunens opfølgning på sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdom/Sider/Kommunens-opfølgning-på-sygdom.aspxKommunens opfølgning på sygdom27-10-2018 22:00:00Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.
Ny gymnasielærerhttps://www.gl.org/loenogans/NygymnasielaererNy gymnasielærerHer kan du finde information om løn, jobsøgning og arbejdet som gymnasielærer og underviser på stx/hf og hhx/htx.
Pensionsmulighederhttps://www.gl.org/loenogans/senior/Sider/Pensionsmuligheder.aspxPensionsmulighederDine økonomiske muligheder efter arbejdslivet.
Psykologhjælphttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/psykolog.aspxPsykologhjælpFå psykologhjælp og rådgivning om psykisk arbejdsmiljø
Pædagogikumhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikumPædagogikumDet kræver både teoretiske og praktiske værktøjer at blive klædt på til jobbet som gymnasielærer. Derfor skal universitetsuddannelsen suppleres med pædagogikum, når du bliver fastansat som gymnasielærer. Med pædagogikum får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser
Stress - et kollektivt problemhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/psykisk/stress/Sider/Stress.aspxStress - et kollektivt problemForebyg stress på skolen
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom06-12-2018 23:00:00Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Hvad er mulighedserklæring, sygefraværssamtale, hvordan følger kommunen op etc.
Søge job som gymnasielærerhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Soege-job-som-gymnasielaerer.aspxSøge job som gymnasielærerSådan søger du stilling som gymnasielærer
Vikarhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/Sider/Vikar.aspxVikarEn række af GL's medlemmer bliver ansat tidsbegrænset - altså med en slutdato for ansættelsen. Hvis du ansættes for en periode, der er længere end en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 8 timer om ugen, skal du have et ansættelsesbrev.
Ytringsfrihedhttps://www.gl.org/loenogans/Sider/Ytringsfrihed.aspxYtringsfrihed30-10-2016 23:00:00Gymnasielærernes ytringsfrihed er et vigtigt indsatsområde for GL's hovedbestyrelse. Det er for GL afgørende, at gymnasielærere ikke er bange for at bruge deres ytringsfrihed af frygt for ledelsens repressalier. GL oplever i øjeblikket, at der breder sig en tavshedskultur på gymnasierne, hvor lærere er bange for at sige deres mening. Sådan skal det ikke være!

Emner:  
Interessent: