Justering af 2-årig hf efter 2016-reformen

 
 

Udfordring

I foråret 2019 udklækkedes de første hf-studenter efter 2016-reformen. Der er en række uhensigtsmæssigheder i implementeringen af reformen, og GL har på den baggrund udviklet en række forslag til justeringer af hf.

GL mener

Der er brug for at justere hf-uddannelsen. Eleverne skal starte direkte i deres ønskede fagpakkeklasse, og de skal have reel mulighed for at blive klar til lange videregående uddannelser på to år. Overbygningspakken til hf-studenter skal være en naturlig forlængelse af hf for dem, der har behov, og det kræver bredere geografisk udbredelse og bedre adgang til SU.

Forhåndstilsagn om fagpakkevalg på hf

GL foreslår, at hf-eleverne, før de starter på hf, skal have mulighed for at give forhåndstilsagn om hvilken fagpakke, de ønsker på hf. Forhåndstilsagn vil betyde, at eleverne starter i deres fagpakkeklasse, når de starter på hf, og at undervisningen i fagene og i projekt- og praktikforløb kan tones i forhold til elevernes valg. Samt at eleverne ikke behøver at skifte klasse mellem 1. og 2. hf. Eleverne kan fortsat skifte fagpakkeklasse i løbet af det første år, hvis de ønsker det. Der skal ikke ske ændringer i placeringen af fagene.

Som konsekvens af en direkte start i fagpakkeklasser, må vejledningen til hf-uddannelsen skrives om, idet skolerne ikke længere skal bruge mange kræfter på, at alle kursister skal prøve alle fagpakker. Og så skal projekt-praktik perioderne ikke længere bare bruges til karriererefleksioner, men til faglige projekter med virkelighedsnær kobling, som kan gøre eleverne klogere.

Skolerne skal ikke være så bundne af elevernes fagpakkeønsker, at de er forpligtet til at oprette alle fagpakker. Små skoler/afdelinger kan fx være nødt til at annoncere flere fagpakker, end der i sidste ende oprettes.

Start på udvidet fagpakke i 2. semester

Det skal være muligt at starte på udvidet fagpakke i 2. semester, så de 250 ekstra timer, som fagpakken indeholder, kan fordeles over 1½ år i stedet for, som nu, over 1 år. Det er en del af den politiske aftale, at det skal være muligt at tage en hf-uddannelse på to år, der giver adgang til lange videregående uddannelser. I praksis er det unødvendigt svært at nå, fordi de nuværende bekendtgørelser betyder, at alle de ekstra timer skal læses i 2.hf.

Overbygning til hf er en naturlig del af hf-uddannelsen for dem, der har behovet

  • Der skal sikres et udbud af overbygningspakker regionalt. Undervisningsministeriet skal sikre, at der er bred geografisk dækning, så det er muligt at tage en overbygningspakke, uanset om man bor i Tønder eller København. Det er en del af den politiske aftale, at det skal være muligt at bygge ovenpå en hf-uddannelse på to år, sådan at hf-eksamen + overbygning giver adgang til lange videregående uddannelser. Det er imidlertid med de nuværende regler kun større institutioner, der har volumen til at tilbyde de særlige, intensive tilrettelæggelser, der er behov for, hvis eleverne skal opnå SU under overbygningen.
  • HF-kursister, der ønsker at læse overbygning til hf, skal have lige så god adgang til SU som andre elever på ungdomsuddannelserne. Derfor skal der være SU i sommermånederne for dem, der først kan starte overbygningspakke til september, og det skal sikres, at fagpakker udbydes med adgang til SU. Overbygning til hf er en naturlig del af hf-uddannelsen for de kursister, der ønsker at læse videre på de lange videregående uddannelser, og overbygningen bør derfor ikke betragtes som GS.
  • Der skal udstedes et samlet eksamensbevis for 2-årig hf + overbygning. Det betyder, at eksamensgennemsnittet fra den 2-årige eksamen både kan forbedres og forringes, afhængig af karaktererne på overbygningen.

Kultur- og samfundsfagsgruppen samt naturvidenskabelig faggruppe skal afsluttes med én ekstern flerfaglig eksamen

Kultur- og samfundsfagsgruppen samt naturvidenskabelig faggruppe afsluttes efter reformen med en intern flerfaglig prøve samt en ekstern enkeltfaglig prøve. Den enkeltfaglige prøve afspejler ikke de flerfaglige intentioner for fagrupperne, og det dobbelte prøveforløb er ressourcekrævende. Eksamensperioden i kultur- og samfundsfagsgruppen ligger i november/december samtidig med, at der er undervisning. Det betyder, at den almindelige undervisning afbrydes mere end nødvendigt, fordi der udover den flerfaglige prøve også skal afholdes en enkeltfaglig prøve.

Skæv arbejdsbelastning for lærerne bør mindskes

Lærernes undervisning på hf skal tilrettelægges, så ekstrem skævbelastning undgås.

Der skal følges op på, at Steiner hf lever op til lærerkompetencekrav

Der er ikke ekstern censur ved afsluttende eksamen og dermed ikke samme eksterne kvalitetssikring, som  ved andre gymnasiale uddannelser. Steiner hf skal dog leve op til gymnasieloven og relevante bekendtgørelser som andre hf-uddannelser. Steiner hf har fire år til at give alle hf-lærere undervisningskompetence.

Emner:  
Interessent: