Efteruddannelse og kompetenceudvikling

 
 

​U​dfordringer

Nedskæringer i gymnasiesektoren svækker gymnasielærernes vilkår for efteruddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig har behovet for kompetenceudvikling aldrig været større. Dels fordi der er politisk fokus på høj kvalitet i gymnasieuddannelserne. Dels fordi gymnasielærere i stigende omfang som følge af bl.a. nedskæringer og mindre elevårgange kan få brug for kompetenceudvikling for at fastholde beskæftigelse i gymnasiesektoren eller for at søge beskæftigelse udenfor gymnasiesektoren.  Og dels fordi gymnasiet både fagligt, pædagogisk og strukturelt er i stadig forandring, hvilket løbende stiller nye krav til lærernes kompetencer. Der er derfor et stadigt behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle gymnasielærerne.

GL mener

Gymnasielærere skal have de nødvendige kompetencer og gode muligheder for kompetenceudvikling. Der bør i højere grad lægges vægt på faglig efteruddannelse, som af forskellige årsager har været nedprioriteret i en række år.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling skal støtte at:

  1. lærerne i de gymnasiale uddannelser er fagligt og pædagogisk kompetente og opdaterede for fortsat at sikre høj kvalitet i gymnasieuddannelserne.
  2. de gymnasiale uddannelse er attraktive arbejdspladser som kan fastholde og rekruttere dygtige lærere, ved at der er gode muligheder for at vedligeholde og udbygge deres kompetencer.
  3. GL's medlemmer har en høj beskæftigelsesgrad og høj employability.

Det lokale arbejde om efteruddannelse og kompetenceudvikling

Tillidsrepræsentanten og samarbejdsudvalget, SU, spiller en vigtig rolle for udmøntningen af kompetenceudvikling og efteruddannelse på skolen. Der findes en række centralt aftalte regler og retningslinjer på området, men de skal udfoldes lokalt, hvis mulighederne for kompetenceudvikling skal blive til virkelighed. Derfor er det centralt at TR og SU indgår som aktive parter på skolerne

Efteruddannelse og kompetenceudvikling sker normalt i arbejdstiden og betales af arbejdsgiver. Det er vigtigt at både individuelle og organisatoriske ønsker og behov tilgodeses i de lokale retningslinjer for efteruddannelse, og at den enkelte lærer har indflydelse på egen efter- og videreuddannelse.

Der skal i praksis sikres gode rammer for, at lærere individuelt og kollektivt kan modtage midler til efteruddannelse i kompetencefonden, som aftalt i OK18.

Efteruddannelse, kompetenceudvikling og beskæftigelse

Gymnasielærere med kun et undervisningsfag eller med særlige fagkombinationer kan være udfordret på jobsikkerheden. For disse lærere bør skolerne i særlig grad prioritere kompetenceudvikling for at fastholde lærernes beskæftigelse enten indenfor eller alternativt udenfor gymnasiesektoren. Både ledelse og TR har desuden en særlig opgave med at understøtte og opfordre til at lærere, der er i risikozonen for at blive afskediget, får relevante og substantielle tilbud, der kan hjælpe dem videre i arbejdslivet.

Se GL's anbefalinger til arbejdet med kompetenceudvikling på skolerne her​.

Emner:  
Interessent: