Bestyrelsessammensætning

Politik
 

​​Udfordring

Kravene til bestyrelsessammensætningen på ungdomsuddannelser og VUC afhænger i dag ikke af hvilke uddannelser, der udbydes, men af hvilken institutionstype skolen hører under. Institutionstyperne er under forandring på grund af fusioner og øgede godkendelser til forskelligt udbud. Der findes i dag fx almene gymnasier, der også udbyder erhvervsuddannelser, og erhvervsuddannelser, som også udbyder voksenuddannelse. I praksis betyder det, at der ikke altid er bred viden om alle uddannelsestyper på institutionerne. På institutioner med flere uddannelsestyper er der ofte flere medarbejdergrupper, end der er bestyrelsespladser, og på de private gymnasier er der intet krav om medarbejderrepræsentation. Dette svækker medarbejderindflydelsen for de enkelte uddannelser.

GL mener

Bestyrelsessammensætningen på de statslige og private ungdomsuddannelser og VUC skal afspejle de uddannelser, der udbydes på institutionen. Som led i regeringens temperaturmåling af institutionslandskabet skal der arbejdes med en harmonisering af institutionslovene – så vi får én samlet lov.

​Overordnet for alle bestyrelser skal gælde:

Bestyrelsens medlemmer skal primært være fra lokalområdet, og de skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Udefrakommende medlemmer udpeges med udgangspunkt i deres personlige egenskab, og de skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation, økonomi, uddannelsesudvikling og kvalitetssikring, samt have indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov Der skal udpeges:

  • mindst to medarbejderrepræsentanter med stemmeret, som vælges af og blandt medarbejderne
  • To elevrepræsentanter
  • En lokal/regional politisk repræsentation

Når institutionen udbyder gymnasial uddannelse, skal følgende sikres:

  1. Udpegning af medarbejderrepræsentant(er)​ fra den gymnasiale afdeling
  2. Udpegning af en repræsentant med erfaring fra de videregående uddannelser
  3. Udpegning af en repræsentant med erfaring fra grundskolen.

 Når institutionen har udbud af voksenuddannelse, skal følgende sikres:

  • Udpegning af en repræsentant med erfaring fra det voksenpædagogiske miljø

Baggrund

I dag styres institutionerne, der er udbydere af gymnasial uddannelse, af flere forskellige institutionslove. Der er en institutionslov, der dækker VUC og de almene gymnasier og hf-kurser samt en, der dækker erhvervsskolerne. De primære forskelle i de to institutionslove er uddannelseskrav til den daglige leder samt krav til sammensætningen af bestyrelsen. 


Emner: Bestyrelse
Interessent: Bestyrelse; Tillidsrepræsentant