Bæredygtighed i gymnasieuddannelserne

GL Mener
 

Udfordring

Klimaspørgsmålet rejser sig i disse år som en af de største samfundsudfordringer, vi står overfor. Behovet for en grøn omstilling til et mere bæredygtigt samfund præger alle andre dagsordner– det gælder også bæredygtighed i uddannelse.

GL mener

GL arbejder for, at bæredygtighed, klima og grøn omstilling bliver forankret i unges gymnasiale uddannelse. Gymnasiet skal give unge viden om bæredygtighed, klima og grøn omstilling og de gymnasiale institutioner skal give mulighed for, at gymnasieelever og gymnasielærere kan handle mere klimaansvarligt i det daglige liv på skolen.

Bæredygtighed i gymnasiet

Igennem uddannelse skal de unge opnå viden, kundskaber og ansvarlighed, der gør dem i stand til at handle klogt og kritisk på de store nuværende og kommende samfundsforandringer. De unge skal opnå dyb viden om de historie- og kulturskabte søjler, samfundet hviler på, og formå at koble faglige kundskaber med viden om klodens bæreevne. Gymnasiets fællesskab udgør en væsentlig ramme for, at en ny forankring af den grønne omstilling kan finde sted, hvor de unge gennem undervisning, fælles aktiviteter og dialog udfordres på deres holdninger og adfærd. GL støtter, at gymnasiet med de stærke traditioner for fællesskab og kritisk arbejde bliver en forpost i den grønne omstilling. I gymnasiets ramme mødes de unge med deres forskellige baggrunde og forudsætninger om at tilegne sig fag. Gymnasielæreren står i centrum for det faglige fællesskab og er som fagets eksponent afgørende for, hvordan den grønne omstilling diskuteres og bearbejdes i mødet med faglige traditioner.

Kampen mod klimaændringer er et kollektivt anliggende. Fagbevægelsen har tradition for at medvirke til vigtige samfundsomstillinger gennem kollektive aftaler og solidaritet som grundlæggende værdi. Fagbevægelsen skal sætte præg på det taktskifte, som lige nu er i gang på en række samfundsområder. GL arbejder for at støtte medlemmernes og elevernes ønsker til bæredygtige indsatser, der kræver større kollektive indsatser. Derfor arbejder GL aktivt i netværk som Broen til Fremtiden.​​​
Emner:  
Interessent: