Hovedbestyrelsens frikøb

 
 

​​Frikøbet i GL har til formål at give tillidsvalgte mulighed for at udøve deres GL-hverv samtidig med jobbet som gymnasielærer​. Hovedbestyrelsen beslutter fordelingen af frikøbet.

Rammerne for det samlede frikøb fastlægges af repræsentantskabet i forbindelse med den årlige budgetbehandling.

Generelt om hovedbestyrelsens frikøb
Det forudsættes, at hovedbestyrelsesmedlemmer kan få planlagt arbejdet på deres skoler, så frikøbet kan dække alle ”normale mødedatoer”, og at det i nogen udstrækning vil være muligt at skabe ekstraordinære ”huller” til GL-aktiviteter. Dette betyder, at det ikke vil være nødvendigt, at et hovedbestyrelsesmedlem skal være vikar for sig selv på normale mødedatoer.

Frikøb forudsætter endvidere, at den frikøbtes timetal er planlagt, så alle frikøbstimer kan ligge inden for "normalintervallet"; det vil sige, at timetallet ved skoleårets afslutning svarer til årsnormen.​

Administration af ordningerne
Proceduren vedrørende frikøb/refusion er, at sekretariatet, efter hovedbestyrelsens beslutning, tager kontakt til arbejdsgiverne. Når der foreligger svar, meddeles dette til de enkelte medlemmer.

Efterfølgende fremsendes skolernes regninger til GL. Det sker typisk hvert halve år.

Timeprisen
GL betaler som udgangspunkt de beløb, arbejdsgiverne forlanger, hvis de er inden for rimelighedens grænser. Der foretages rimelighedsskøn og stikprøvekontrol af beregningerne.

Krav til regningerne
GL har skrevet til skolelederne om foreningens administration af frikøb. I den forbindelse har GL understreget. at:

  • Alle anmodninger om refusion fremsendes til GL
  • GL kun dækker vikarudgifterne eller den pågældendes løn for de konkrete timer, som har måttet aflyses. (Altså de timer skolerne har betalt løn for, men ikke har fået nogen arbejdsydelse for).

 

 

 

 

Emner:  
Interessent: