Pensionistarrangementer

Arrangement
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.


Tilmeldingsfristen er udløbet og alle arrangementer er fyldt op. Du kan tilmelde dig til at stå på venteliste ved at udfylde tilmeldingsblanketten.


 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Efterårets arrangementer for 2019​

​Willumsens Museum i Frederiksssund og Jærgerspris Slot 

Tirsdag den 17. september kl. 9.15 - ca. kl. 16.00

Der er afgang med bus fra Københavns Hovedbane gård til Frederikssund. Dagens program begynder med en rundvisning med guide på Willumsens Museum. Herefter kører vi videre til Jægerspris Slot, hvor der er frokost på Danners Cafë. Efter frokost er der rundvisning på slottet og i parken. Bussen kører tilbage til København ca. kl. 15.00.​.

​Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 260 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

​ 

Nyborg - Den gamle kongeby 

​Onsdag den 2. oktober kl. 9.30 - 16.30

Der er busafgang kl. 9.30 - fra Odense, busholdeplads Dannebrogsgade (100 m øst for Jernbanemuseet) til Nyborg centrum, hvor vi møder vores guide, som viser rundt i den gamle by. Byen har i dag ca. 18.000 indbyggere. Vi kommer tæt på Nyborg Slot, som er den ældste kongeborg i norden. Slottet er under restaurering, et projekt som først ventes afsluttet i 2023. Vi kommer tæt på slottet og hører om planerne, hvor man forsøger at sikre, at Nyborg med status som Danmarks hovedstad i middelalderen kan optages på UNESCOS liste over verdens kulturarv. I det gamle Nyborg ser vi bl.a. Mads Lerches Gård i Slotsgade, Rådhuset og Vor Frue Kirke. Vi hører om byens betydning som trafikknudepunkt og overfartssted ved Storebælt, og i denne sammenhæng inddrages også vigtige træk af byens historie under diverse krige.

Efter frokostpausen kører vi til Knudshoved og kommer tæt på Storebælt. Halvøen er fredet, og guiden fortæller om området, og vi gør en pause ved lavbroen og nyder den friske luft og udsigten ved bæltet.

Dagen slutter med et besøg hos Nyborg Destilleri, som ligger i det gamle værksted for statsbanernes godstog. Da Storebæltsforbindelsen åbnede i 1997, lukkede det store værksted, og i mere end 13 år stod bygningerne tomme og forfaldt. Men i 2011 overtog Niels og Nicolai Rømer fra Ørbæk Bryggeri de gamle huse og begyndte opbygningen af et destilleri, som nu fremstiller økologisk gin, whisky og rom. Med dette besøg går vi i majestætens fodspor, idet dronning Margrethe under sit besøg i Nyborg den 31. maj aflagde besøg i Nyborg Destilleri. Ligesom dronningen har vi fået løfte om en smagsprøve.

Vi kører retur til Odense Banegård med ankomst ca. kl. 16.30.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.

Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​​Vejen Museum og Sønderskov Herregård 

Torsdag den 24. oktober kl. 10.00 - ca. 17.00

Vi mødes ved "GODSET" på bagsiden af Kolding Station (benyt tunnelen under baneterrænet) kl. 10.00

Derfra kører vi med bus til Vejen, hvor vi skal se Vejen Kunstmuseum. Vejen Kunstmuseum huser en enestående samling af dansk symbolisme fra perioden omkring det 19. århundredes slutning. Museet blev grundlagt i 1924 som ramme om billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsens livsværk. Senere opbyggedes en samling af hovedværker af hans bekendte som tegneren og maleren Jens Lund, samt malerne Ejnar Nielsen, Axel Hou, Anna E. Munch, og mange andre. De symbolistiske kunstnere var optaget af at give æstetisk form til menneskets følelser og stemninger - det førte til tankevækkende og provokerende værker. Fra Vejen Kunstmuseum kører vi til Sønderskov Herregård hvor vi spiser frokost i Herregårdsrestauranten, der ligger i kælderen på Sønderskov Herregård. Kælderen, der oprindelig var slottets køkken er fra 1400-tallet. Efter frokosten får vi en omvisning på Sønderskov Herregård. I starten af 1600-tallet brændte herregården ned. Adelsmanden Thomas Juel opførte den nuværende hovedbygning og anlagde det store voldsted i 1620. Efter omfattede privat restaurering, fik Sønderskov Europa Nostra-prisen i 1992. Herregården står i dag som i 1700-tallet. Af særlig interesse er herregårdens mange vægmalerier.​

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 200​ kr.

Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​


Gallerivandringer med kunsthistoriker Lisbeth Bonde 

Den første gallerivandring holdes onsdag den 30. oktober og gentages fredag den 1. november (det er to identiske gallerivandringer)

Den anden gallerivandring holdes onsdag den 27. november og gentages fredag den 29. november (det er to identiske gallerivandringer)

Det kan først oplyses senere, hvor vi tager hen og besøger gallerier. Det kommer an på, hvor der er nogle spændende udstillinger. 
Der bliver en frokostpause undervejs.

Skriv i bemærkningsfeltet ved tilmeld​ing, hvis der er datoer, hvor du ikke kan deltage.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​
 

Fra Vejle som Danmarks Manchester til Green Tech Center i Dandy Business Park 

Onsdag den 6. november kl. 9.45

Vi mødes i hallen på Vejle banegård (Vejle Transportcenter) foran 7Eleven kl. 9.45. 

På dagen bevæger vi os fra den første industrielle fase, nemlig tekstilproduktion i Vejle illustreret via et besøg på Vejle Kulturmuseum, og videre til det innovative Green Tech Center i Dandy Business Park.  Afsluttende runder vi Lego familiens kontordomicil, Fjordenhus, som ligger på havnen.  Innovation bliver således en rød tråd gennem dagens rejse.

Transport med bus til Kulturhistorisk Museum, som beskæftiger sig med byens historie.  Det er beliggende i de gamle spinderihaller.  Vi får en guidet tur i  museet, spinderihallerne og især om Vejles tekstilproduktion.  Da der også er en historisk samling, bliver der mulighed for efter rundvisningen at gå på opdagelse på egen hånd.  Spinderihallerne er også et samlingssted for mange borgeraktiviteter og har et kontortilbud til iværksættere. Frokosten indtages på museets cafe kl. 12-13. ​Næste besøg er til det spændende Green Tech Center i Dandy Business Park, et OPP udviklingsmiljø: "Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger inden for energiproduktion, -forbrug, -styring og –lagring samt af fremtidens resiliente byløsninger inden for energi, klima, vand, data og ressourcer."  Product Development Manager, Jørgen Ranlev Nielsen, fra Vejle Kommune vil beredvilligt give os en orientering om parkens forskellige huse: Green Tech House, Resilience House, Green Tech Lab, Food Innovation House og Advice House. Efter Green Tech Center er der indlagt en arkitektonisk perle, nemlig Kirk Kapitals ny domicil i Vejle havn, Fjordenhus, som er tegnet af den berømte arkitekt Olafur Eliasson.  Der er ikke rundvisning inden for bygningen på denne årstid, men vi får en indføring i denne enestående bygnings arkitektur og dens plads i Vejles ny havneby.

Herefter kører bussen tilbage til Vejle Transportcenter, hvor vi forventer at være ca. 16.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 160 kr.

Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​​

Foredrag i GL​ 

Torsdag den 28. november 2019 og torsdag den 16. januar 2020 - begge gange kl. 14.00 - 15.30

Foredragene holdes i GL's lokaler på Vesterbrogade

Carl Kähler vil holde 2 foredrag, der forholder sig til selvrealiseringstankegangen, som kan siges at være den målsætning, gymnasielærere har et helt særligt erfaringsgrundlag for en stillingtagen til, og som vi naturligvis fortsat vil være præget af som pensionister.

Meget overordnet kan man sige, at formålene med de fag, vi har undervist i, har dannet udgangspunkt for såvel elevernes som vores oplevelser, erkendelse, selvudfoldelse og sociale aktivitet gennem analyser og en kritisk opmærksomhed inden for de fagområder, vi hver især har dækket.

Disse formål har stort set været baggrunden for alle de væsentlige beslutninger, vi har truffet både fagligt, pædagogisk og menneskeligt.

Det første foredrag vil dreje sig om det lykkebegreb, den eudai​monia, der karakteriserer selvrealiseringen og herunder en diskussion af Svend Brinkmanns kritik af denne tankegang.

Det andet foredrag vil dreje sig om ulighedsproblemet; herunder Anthony Atkinsons og Thomas Pikettys overvejelser over det, vi kan stille op over for den stigende ulighed. Endelig vil Carl Kähler komme ind på Ulighed og livsløb. Ungdomsforløbsundersøgelsen i Danmark 1968-2001 fra 2003. 

​Konklusionen er, at en reduktion af uligheden må være en grundsætning i verdenssamfundets moderne offentlige politik. Jfr. det 10. verdensmål, der handler om reduktion af uligheden. 

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 100 kr.
Der serveres kaffe/te og god kage til arrangementerne.


           ​​

Tilmelding og pris 

Alle arrangementerne i foråret er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere kan deltage mod deltagerbetaling. Pris kan se efter beskrivelse af hvert arrangement. Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

Tilmeldingsfrist: mandag den 12. august 2019
 ​

OBS: Du er først sikr​et en plads, når du har modt​aget en bekræftelse fra GL's sekretariat. ​Når du tilmelder dig et arrangement, giver du samtidig dit samtykke til, at GL må sende en deltagerliste med dit navn og din eventuelle ledsagers navn til deltagerne i arrangementet, samt at pensionistudvalgets medlemmer og GL's sekretariat må kontakte dig om arrangementet​. Hvis du ikke ønsker at stå på deltagerlisten, bedes du henvende dig til Hanne Bengtsson via mail: htb@gl.org

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.​​​

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent: Pensionist