Pensionistarrangementer

Arrangement
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

​Corona har desværre betydet, at GL's pensionistudvalg har været lagt ned nu i næsten et helt år. Vi havde håbet, at det havde været muligt at gennemføre forårets planlagte arrangementer i efteråret 2020, men det viste sig, at det kunne vi så alligevel ikke.

GL gennemfører igen arrangementer, når vi kan være sikre på, at medlemmernes deltagelse kan foregå under trygge forhold.

Da vi ikke kan vide, hvornår vi kan udbyde nye arrangementer, har vi heller ikke haft mulighed for at sende nyhedsbrev ud i januar måned, som vi plejer.

Indtil videre må vi afvente, hvad der officielt bliver meldt ud med hensyn til åbning af kulturinstitutioner med videre.

Pensionistudvalget håber selvfølgelig, at vi snart kan begynde at planlægge og udbyde arrangementer igen. Vi er optimister og håber, at det vil være muligt at invitere til forskellige arrangementer i maj og juni måned 2021 og igen til efteråret.

Udvalgets plan er indtil videre at udbyde de arrangementer, der skulle have været afholdt sidste forår. Det er besluttet i GL-regi, at pensionistudvalget kan tilbyde ekstra arrangementer i 2021, og disse vil også blive udbudt i løbet af foråret og efteråret. I kan derfor komme til at deltage i flere arrangementer end I plejer at have mulighed for.

Ved disse arrangementer vil vi selvfølgelig tage højde for, at alle restriktioner ved besøg mv. overholdes.

Valg til pensionistudvalget i 2021
GL's stående udvalg for pensionister er valgt for en periode på to år. Der er valg hvert andet år i ulige årstal. Normalt bliver dette valg afholdt i april måned, men i år bliver det formentligt udskudt til juni måned. Der vil blive udsendt tilmelding og information om opstillingsmødet, når det kan afholdes.


​​

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent: Pensionist