Pensionistarrangementer

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.

Her kommer efterårets arrangementer for 2018.
Nederst på siden finder du tilmeldingen​.

Efterårets arrangementer for 2018

​Tegners Museum og Thorshøjgård

- ikke flere ledige pladser
Tirsdag den 4. september kl. 9.30

Der er fælles bustransport fra København Hovedbanegård kl. 9.30.

Kl. 11.00 er der besøg og rundvisning på Thorshøjgård ved Niels Stockholm, der som 42-årig opgav jobbet som gymnasielærer og blev Demeter bonde. Demeter er et biodynamisk landbrug, som behandler hele gården som en levende organisme hvor mangfoldigheden er vigtig. Den levende organisme består af de forskellige afgrøder, husdyr og mennesker på gården. På nuværende tidspunkt er der omkring 40 biodynamiske landbrug i Danmark. Niels vil fortælle om hans beslutning om at stoppe på Bagsværd Kostskole som fysiklærer og blive biodynamisk landmand. Niels viser os rundt på gården.

Vi spiser frokost på havnen i Gilleleje inden turen forsætter til Tegners Museum. På Tegners Museum bliver der en guidet rundvisning, som foregår indendørs og bagefter er der mulighed for på egen hånd at se særudstillingen af nutidige marokkanske kunstenere.

Tegners Museum er altid et besøg værd for den talentfulde billedhugger Rudolph Tegners (1873-1950) skulpturer. Tegner blev som ung udråbt til at være det største billedhugger talent siden Bertel Thorvaldsen. Med en forkærlighed for de historier der udspiller sig mellem mennesker, køn og livsforløb samt for den græske mytologi og store formater er patos og drama er der mange historier i de smukke og til tider enorme værker. Værkerne er udstillet både udendørs i Statueparken hvor himmel, lyng og naturens skiftende scenarier danner bagtæppet for de smukke værker og indendørs i den ikoniske postmodernistiske museumsbygning som også er stedet hvor kunstneren og hustruen Elna er begravet. 

Tegners Museum & Statuepark er opført af billedhuggeren Rudolph Tegner (1873-1950) der i 1916 begyndte at opkøbe et stort område land da han og hustruen Elna på en cykeltur blev fascinerede af området kaldet Rusland. Han følte hans sjæl stod i pagt med stedet og besluttede at placere sit eftermæle her. Langt fra kritikerne i København og fra det kunstparnas han både var en del af men aldrig følte sig omfavnet af på trods af hans åbenlyse talent. Han opstillede over årene 14 skulpturer i Statueparken og i 1938 stod den ikoniske postmoderne museumsbygning klar til at åbne op for publikum. En bygning som i dag regnes blandt de 100 mest banebrydende arkitektoniske værker i Danmark.  

Dagen slutter med kaffe på Cafè Søren.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.


​ 

Udflugt til Bazar Vest og Gellerupparken ved Aarhus

​Tirsdag den 11. september kl. 11.00

Fra modernistisk velfærdsideal til udskældt ghettoområde og til nyt blandet byområde
Vi begynder i Bazar Vest, som siden 1996 med sin velbesøgte labyrint af overdækkede bazargader og markedspladser har fungeret som et indkøbsmekka og som et integrationsprojekt. Senere går vi til den nærliggende Gelleruppark, som i 1960erne blev planlagt som et modernistisk velfærdsbyggeri, men som udviklede sig til et socialt belastet boligområde, af nogle kaldt en ghetto. Nu er Gellerupparken ved at blive forandret, så der kan komme en bredere beboersammensætning.

Bazarchef Ahmed Øcalan introducerer os til bazaren og viser rundt.

Vi får frokost i en af Bazarens restauranter. Efter frokost går vi den korte vej til E&P-huset, hvor lektor på arkitektskolen Inge Vestergaard orienterer om de storslåede ideer der lå bag Gellerupparken, og projektchef Ole Bech Jensen vil orientere om de aktuelle problemer og om den aktuelle omstrukturering af området.  

Vi slutter af med en orienterende vandring i Gellerupparken. Slut ca. kl. 16.

Man kan komme til og fra Gellerupplanen med bybusser, antagelig bedst med linje 4a (fra Park Allé 10.21 til Edwin Rahrsvej/Hejredalsvej 10.44) eller med linje 15 (samme steder 10.20-10.41). Der er gode parkeringsmuligheder ved Bazar Vest.

Om Bazar Vest
Bazar Vest startede på privat initiativ af Byggeselskab Olav de Linde i 1996 og har siden ude-lukkende været et privat integrations- og beskæftigelsesprojekt uden offentlige støttemidler. Hovedidéen bag bazarprojektet var et ønske om at tilføre anderledes beskæftigelses- og integrationsmuligheder for beboerne i Gellerupområdet.

MAN KAN SIGE meget godt om moderne supermarkeder, men det er sjældent fantastisk at handle i dem. Derimod er det altid en appel til alle sanser at gå en tur i den gamle kedelfabrik, der i dag rummer Bazar Vest i Aarhus-forstaden Gellerup.

Med tusindvisvis af faste og nye kunder hver eneste uge året rundt, har Bazar Vest udviklet sig til et indkøbscenter med stor turisttilstrømning, en kulturel smeltedigel samt ikke mindst en indgang til arbejdsmarkedet for de mange butiksindehavere og deres ansatte. 

Om Gellerupplanen
Inge Vestergaard skriver: Gellerup er opført som en New Town i perioden 1969 – 72. Gellerup repræsenterer på fineste vis velfærdssamfundets sociale og arkitektoniske ideer. Hvis Gellerup bare havde været et par år ældre ville man betegne området som historisk, og man ville erklære det bevaringsværdigt.
 Gellerup er det mest autentiske modernistiske boligområde, vi har i Aarhus: planlagt som en selvstændig bydel til 10.000 beboere med eget center, skole, institutioner og svømmehal. I bebyggelsens udgangspunkt er de bløde trafikanter separeret fra de hårde, i det vi kalder en parkbebyggelse. Lejlighederne lever i høj grad op til velfærd og velstand, hvor store lejligheder med op til 5 værelser og 2 badeværelser alle har altaner mod syd eller vest og god udsigt til grønne områder. Det helt igennem gennemførte billede af modernisternes tanke om frisk luft, masser af lys og gode rekreative parkområder. Og hvad skete der, da menneskene flyttede ind i Gellerup? Med dette udgangspunkt vil vi gå på byvandring i denne arkitektoniske perle i Aarhus.

Aarhuswiki.dk skriver: Projektet var således storstilet og ambitiøst, og der blev derfor også bygget større lejligheder end gennemsnitligt for tiden. Samtidig var beliggenheden attraktiv lige over for Brabrand Sø, og der blev tænkt dagplejeinstitutioner, skoler og forskellige kulturelle tilbud ind i planen.
Det viste sig imidlertid vanskeligt at udleje lejlighederne, hvilket betød, at familier med sociale problemer i stigende grad blev sat ind i lejlighederne af kommunen. Med tiden fik området derfor en profil præget af sociale problemer, og fra og med 1990'erne udviklede det sig til et område primært beboet af indvandrere. Dertil kom, at Gellerups arkitektoniske profil med det ensartede betonudtryk til stadighed vakte kritik.
Bebyggelsens efterhånden massive problemer med bl.a. kriminalitet førte til overvejelser om en gennemgribende forandring af området. I første omgang førte dette til lanceringen af det såkaldte Urbanprogram; en kommunal indsats støttet af EU's Regionalfond med det formål at vende en ellers negativ udvikling og så kimen til en mere positiv fremtid for bydelen ved at inddrage lokalbefolkningen i forskellige kulturelle projekter i Gellerup.
Og ved i næste omgang at vedtage en helhedsplan, som skulle forvandle området fra et belastet boligkvarter til en attraktiv bydel, bl.a. ved nedrivning af bygninger, etablering af nyt byggeri med nye boligformer, etablering af virksomheder og ændring af eksisterende udlejningsregler, blev der fra 2007 barslet med massive ændringer af områdets fysiske og sociale karakter.
Disse forandringer forventes at kræve store økonomiske ressourcer; prisen for hele planen anslås således til en mia. kr., hvorfor Brabrand Boligforening og Aarhus Byråd ser det som en særskilt opgave at finde ekstern finansiering, ligesom kommunen og Brabrand Boligforening forventes at skaffe ca. halvdelen afbeløbet.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 200 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

Vinsmagning - ekstra arrangement

Der arbejdes på at arrangere en vinsmagning efter Gellerup-arrangementet. Pris mv. er endnu ikke fastlagt. Angiv uforpligtende ved tilmelding i bemærkningsfeltet, om du/I er interesseret, så vil du/I få et tilbud senere.


​Sorø

ikke flere ledige pladser

Torsdag den 20. september kl. 10.00

Vi mødes på Københavns Hovedbanegård, hvor der er busafgang til Sorø. 

Vi kører til Sorø Sø, hvor vi indtager vores frokostkurv fra Støvlet Kathrines hus, mens vi sejler på Sorø sø ((drikkevarer, for egen regning, kan købes på båden). 

Efter frokosten spadserer vi hen til Sorø Kunstmuseum, hvor der bliver en guidet rundvisning.

Museets samling rummer ca. 2300 værker, som spænder over 350 års dansk kunst. En perlerække af malerier af de vigtigste kunstnere i den danske kunsthistorie: fra Abildgaard, Thorvaldsen, Lundbye og Eckersberg til L.A. Ring og Anna Ancher.
Oplev strømningerne i den moderne kunst fra den tidlige modernisme (Lundstrøm), over den stramme konkrete kunst (Gadegaard, Geertsen) i 1950erne, 1960ernes radikale minimalisme, popkunst og land-art (Kirkeby, Mertz, Gernes), 1980ernes heftige, vilde maleri, rundet af med samtidskunsten fra 1990erne til i dag (Eliasson m.fl.).

Takket været generøse donationer har museet to stærke russiske spor i samlingen: Hermod  Lannungs samling af russisk kunst fra 1870-1930 samt landets største og fineste samling af russiske ikoner fra 1500-1900. Ikonsamlingen består af tre private ikonsamlinger, doneret af Per Schrøder, Hermod Lannung og Lorentz Jørgensen. De i alt 190 ikoner udgør et enestående materiale og rummer eksempler på de vigtigste ikonskoler og motivkredse.

Vi er tilbage i København ca. kl. 17.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 400 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.


Egeskov Slot og Faaborg Museum

- ikke flere ledige pladser
Fredag den 21. september kl. 9.15

Vi mødes i Odense, hvor der er busafgang fra Dannebrogsgade (ved banegården) kl. 9.15. Herefter kører vi til Egeskov Slot.

Der bliver vandring på egen hånd i skulpturpark, have og veteranmuseum.

Kl. 11.00 får vi en guidet omvisning på slottet.

Egeskov Slot ligger ved Kværndrup, syd for Ringe på Midtfyn. Slottet er en af Europas bedst bevarede vandborge og er opført i 1554 af rigsmarsk Frands Brockenhuus. Nuværende  ejer er grev Michael Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille.

Fra foråret 2018 har man på Egeskov etableret en skulpturpark med værker af flere kendte kunstnere. Her kan nævnes: Ejler Madsen, Keld Moseholm, Hanne Varming, Sys Svinding, Jun-Ichi Inoue, Claus Ørntoft (Flere på Egeskovs hjemmeside). I alt er der 27 moderne skulpturer. Alle skulpturer er til salg!

På Egeskov findes også et veteranmuseum med biler, flyvemaskiner, motorcykler, knallerter, cykler og andre køretøjer, i alt 115 stk., de ældste fra slutningen af 1800-tallet. Parken omkring slottet med mange afvekslende haverum er i sig selv en stor oplevelse. Der er fx en staudehave med 275 forskellige stauder, en spændende urtegård anlagt af  havearkitekt C. Th. Sørensen i 1973, en renæssancehave, baronessens have med platantræer importeret fra England i det 19. årh. og den gamle labyrint bestående af bøgehække, plantet i 1730.

Selve slottet er opført i munkesten med runde hjørnetårne. Den var oprindeligt en svært indtagelig borg. Det var almindeligt for store jordbesiddere i de urolige tider (reformationen og grevens fejde) i 1500-tallet at sikre sig med sådanne boliger. Borgen er funderet på nedrammede egetræspæle i en lille sø med maksimal dybde på ca. 5 m. I alt er der 66 værelser på slottet. Riddersalen blev restaureret i 1975 og er nu åben for besøgende.

Vi spiser frokost på restaurant Trekroner i Faaborg.

Herefter går turen videre til Faaborg Museum, hvor vi får en omvisning med guide.

Faaborg Museum åbnede i 1910, bygget til de fynske maleres kunst og finansieret af den lokale konservesfabrikant Mads Rasmussen. Museet er i sig selv et totalkunstværk med maleri, skulptur, arkitektur og møbelkunst. Som noget ganske særligt har museet i sommeren 2018 inviteret nutidsmaleren Martin Bigum (f. 1966) til at udstille, fordi han har udtrykt beundring for fynbomaleren Peter Hansens maleriske blik, temperament og håndelag. Bigum har i sit udvalg af Peter Hansens billeder lagt vægt på deres fælles interesse for menneskefiguren, blikket for de små fortællinger, deres sans for at fange øjeblikket, farten og bevægelsen, så beskueren helt indlysende oplever et før og efter, når billedet iagttages.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 425 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​Carlsberg Byen – en ny bydel vokser frem

​ - ikke flere ledige pladser
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00 eller søndag den 7. oktober kl. 10.00

Cand.mag. i filosofi og kunsthistorie Frederik Lindskov viser os rundt på turen.

Under sloganet "Mere København til københavnerne" omdannes i disse år Carlsbergområdet på Valby Bakke til Carlsberg Byen - en ny urban zone midt i København.
Med erfaringerne fra Ørestad og Nordhavn i frisk erindring er ambitionen med
Carlsberg Byen slet og ret at skabe verdens bedste bydel. Og på tegnebrættet har den da også allerede vundet prisen for bedste byplanlægning.

Vi tager ruten igennem såvel det gamle som det nye Carlsberg, og ser på forvandlingen til moderne bydel i lyset af en 160 årig og ret enestående bryggerihistorie.

Vi går fra Jacobsen Hus, Laura Hus og Ottilia Hus ad den nye plads, Bag Elefanterne. Vi går forbi Dipylon Hus, Scherfig Hus, den nye Europaskole, Lagerkælderbygning 3, og Christen Hus. Vi går forbi de skelsættende laboratorier, hvor øl blev til videnskab, og vi fortsætter forbi Carlsberg Station, årets danske byggeri i 2017, Legatboligerne, Tapperitorvet, Humle Torv, UCCs Professionshøjskole og landets højeste boligtårn, Bohrs Tårn. Vi slutter af med et kig indenfor i J.C. Jacobsens ny-restaurerede botaniske perle af en park, hvor S.E. Kristensens berømte byggeri "De hængende haver" runder det hele af. Vi er vidner til Carlsberg i forvandling - og det har aldrig været bedre end nu.

Frederik Lindskov, billedkunstner og cand.mag. i filosofi og kunsthistorie får filosofi, kunst- og arkitekturhistorie til at gå op i en højere enhed.

Turen er på ca. 2,5 km og egner sig desværre ikke for langsomt gående og gangbesværede.

Dagen slutter med frokost på en nærliggende cafe.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​

Tilmelding og pris
Alle arrangementerne i foråret er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere kan deltage mod deltagerbetaling. Pris kan se efter beskrivelse af hvert arrangement. Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 1. august 2018.

Når du tilmelder dig et arrangement, giver du samtidig dit samtykke til, at GL må sende en deltagerliste med dit navn og din eventuelle ledsagers navn til deltagerne i arrangementet. Hvis du ikke ønsker at stå på deltagerlisten, bedes du henvende dig til Hanne Bengtsson via mail: htb@gl.org.

Du er først sikret en plads, når du har modtaget en bekræftelse fra GL's sekretariat.

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.


 


 

​Tilmelding​

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent: