Pensionistarrangementer

Arrangement
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL har et udvalg for pensionister, som bl.a. arrangerer en række medlemsarrangementer og studiekredse.


Tilmeldingsfristen er udløbet. Du er velkommen til at sende en tilmelding for at komme på venteliste. 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forårets arrangementer for 2019​

​Studiekreds om Berlin mellem Preussen og Weimar 

Torsdag den 7. februar kl. 11.00 - 16.00 er første gang i studiekredsen.

Der vil være en introduktion til studiekredsen ved Dorte Myrup og en filmgennemgang.

Ikke et ord om Hitler eller Muren. Da Muren faldt åbnedes horisonten paradoksalt nok for tiden før Anden Verdenskrig, for med Murens fald ophørte nazismen og den kolde krig med at være den altdominmerende horisont for Berlin. Dermed kunne det preussiske Berlin, Kejserrigets Berlin og Weimarrepublikkens Berlin åbnes for os. Et meget sammensat Berlin, som både er betegnet som militarismens by og modernismens by. Vi skal i forelæsningsrækken se på dette Berlin mellem Preussen og Weimar. Dette skal forstås tidsligt – fra 1600-tallet til 1920'rne – men også symbolsk: Berlin spændt op mellem de meget modsætningsfulde værdier, vi forbinder med henholdsvis Preussen og med Weimar. Det skal vise sig, at modsætningen ikke er så enkel igen. Vi skal også se på den tyske romantik, som ikke mindst inden for litteraturen bliver afgørende for hele Europa. Og vi skal i den helt anden ende se på 20'rnes endog meget rige åndsliv: bl.a. den filmkunst, som gør Tyskland til et af verdens førende filmlande – ikke mindst med de ekspressionistisk prægede film – og Bauhaus: skolen for arkitektur og kunsthåndværk (og anden kunst fx  malerne Klee og Kandinsky),  som kommer til at præge hele det 20. århundrede. ​

​Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.

På grund af at studiekredsen allerede begynder den 7. februar er der tilmelding efter først-til-mølle princippet - gælder kun ​dette arrangement.

​ 

Gallerivandring på Flæsketorvet med kunsthistoriker Lisbeth Bonde 

​Onsdag den 13. marts kl. 11.00 - ca. 16.15 eller onsdag den 20. marts (turen den 20. marts er en gentagelse)
På turen skal vi besøge gllerierne Sophus gether Contemiray, V1 (og Eighteen), Bo Bjerggaard sam Morten Poulsen Gallerup og Fotografisk Center.
Undervejs spiser vi frokost og genoptager byvanderingen efter frokost.>

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer vil være for egen regning for alle deltagere på denne tur.

​​De danske kongers kronologiske samling og Den Hirschsprungske Samling 

Onsdag den 27. marts kl. 10.00 - 14.30 eller torsdag den 28. marts (turen gentages den 28. marts med samme program)

Vi mødes foran Rosenborg Slot kl. 10.00 

Slottet blev oprindeligt bygget som lysthus efter ordre fra Christian IV i den nyanlagt park, Kongens Have, uden for Københavns volde. Byggeperioden varede 28 år, indtil det i 1633 blev det det pragtslot, vi kender i dag, og som var bolig for kongerne frem til 1710. I dag rummer slottet "De Danske Kongers Kronologiske Samling", der fortæller de danske kongers historie gennem 300 år. Vi skal høre om Kongelig kærlighed. Omvisningen varer 1 time, derefter er der en ca. 30 minutter på egen hånd, inden vi spadserer hen til "Under Uret", hvor vi får et par stykker smørebrød. Drikkevarer er som sædvanligt for egen regning. Efter frokost besøger vi Den Hirschsprungske Samling, der er smukt beliggende i Østre Anlæg på Københavns gamle voldterræn. Samlingen rummer fornemme malerier fra guldalderen, symbolismen samt Skagensmalerne med hovedværker af Eckersberg, Købke, Lundbye, Ring, Hammershøi, Krøyer og Ancher. Vi skal se særudstillingen "Jordforbindelser. Dansk maleri 1780 – 1920 og det antropocæne landskab". Udstillingen sætter spot på jord, landskab og menneskets aftryk i naturen og viser, hvordan malerne allerede i 1800-tallet fortolkede landskabernes store forandringer i tæt dialog med naturvidenskaben.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 380 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​

Kulturcenter Silkeborg Bad og Papirmuseet 

Torsdag den 11. april kl. 10.15

Vi mødes foran Aarhus Banegård, hvor der er busafgang med "Dit Busselskab) til KunstCentret Silkeborg Bad.
KunstCentret Silkeborg Bad blev stiftet i 1992 på initiativ af bl.a. Silkeborg Kommune. Institutionen har til huse i nogle af de bygninger, som i sin tid hørte til kurstedet Silkeborg Bad. Navnet "KunstCentret Silkeborg Bad" afspejler dermed både fortid og nutid. Vi skal se udstillingen "Mine rejser" med værker fra Jens Olesens samling. Jens Olesens er særlig kendt for sin samling af CoBrA-kunst. Men "Mine Rejser" har særligt fokus på kunst fra asiatiske lande, særligt Kina, men også kunstnere fra Indonesien, Mongoliet og Nordkorea er repræsenteret på denne udstilling. Efter omvisningen er der mulighed for at se KunstCentrets mange andre spændende værker. Fra KunstCentret kører vi videre til Silkeborg Papirmuseum, men gør ophold undervejs for at spise frokost (Drikkevarer er for egen regning). Silkeborg Papirmuseum er Danmarks specialmuseum for papir og papirfremstilling. Papirmuseet er et levende museum, et produktionssted for håndgjort papir og et videnscenter. Papirmuseet har til huse i Silkeborg på den gamle Silkeborg Papirfabrik i de gamle produktionslokaler for håndgjort papir. Vi får en introduktion til papirfremstillingen og mulighed for selv at prøve at lave vores eget håndgjorte papir.

​​Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 360 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

Gallerivandring i Nordvest kvarteret med kunsthistoriker Lisbeth Bonde 

​Onsdag den 15. maj kl. 11.00 - ca. 16.15 eller den 22. maj (turen den 22. maj er en gentagelse)

På turen besøger vi gallerierne Nicolai Walner, Nils Stærk, Christian Andersen samt C.A.M.P.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 300 kr.
Drikkevarer vil være for egen regning for alle deltagere på denne tur.​

 

En dag i Sorø med byvandring, Sorø Akademi og Hauchs Physiske Cabinet 

Tirsdag den 21. maj kl. 9.30

Vi skal på en guidet byvandring rundt i Sorø by og ind på Sorø Akademis område. Vi skal høre om Sorøs historie fra tidlig middelalder – over Chr. IV's Sorø – og ind i 1800 tallet. Høre om bl.a. Holberg og Ingemann's betydning for vores by – og se vores mange smukke og bevaringsværdige bygninger. 

Sorø Akademi har sin rod i biskop Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter Reformationen i 1536 fungerede klosteret i en overgangsperiode bl.a. som skole til uddannelse af lutherske præster. I 1586 oprettede Frederik 2. den "besynderlige og bedre" kostskole for 30 adelige og 30 borgerlige drenge, og han skænkede samtidig skolen størstedelen af Sorø Klosters gods. I tilknytning til skolen grundlagde Christian 4. i 1623 et ridderakademi, som senere blev søgt udvidet til et egentligt universitet, der eksisterede ca. 20 år. Ridderakademiet ophørte i 1665, mens skolen fortsatte til 1737. Under Christian 6. ombyggede Lauritz de Thurah de gamle klosterbygninger omkring 1740. Det nye akademi, der fungerede 1747-93, kom dog først i gang, efter at Ludvig Holberg havde skænket det sin formue.

En af Akademiets lektorer vil guide os gennem de historiske lokaler og præsentere historie fra Kloster over Akademi til Moderne gymnasium og kostskole. Undervejs fortælles om Absalons, Holbergs og B.S. Ingemanns betydning for stedet. Og der vil være mulighed for at se dejlige kunstværker af bl.a. Eckersberg og Jens Juel. 
Efter frokost skal vi besøge Hauchs Phsiske Cabinet som har en formidabel samling af fysiske og kemiske apparater, samlet i tidsrummet 1790-1827 af kammerherre og overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch (1755-1838). Købt af Kong Frederik VI i 1815. Skænket til Sorø Akademi i 1827. I dag kan samlingen ses specialdesignede montrer på Vænget ved Sorø Akademi, Søgade 17.
Bussen kører tilbage til Roskilde Station med ankomst ca. kl. 16.15.

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 360 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​

Sønderjyllandstur 

Tirsdag den 4. juni kl. 9.00

​Der vil være busafgang fra Århus Musikhus kl. 9.00 og busafgang fra Kolding Rutebilstaton kl. 10.25

Dansk og tysk i Sønderjylland
Det er 100 år siden at 1.verdenskrig sluttede. Et af resultaterne var Genforeningen – eller Slesvigs deling, som man også kan kaldet det. På denne tur ser vi steder, som har relation til begivenhederne for 100 år siden. Ved stedet, hvor Chr. X red over den gamle grænse, ser vi Grænse og Genforeningsmuseet. Derfra kører vi til Folkehjem i Åbenrå, som er det store, gamle danske forsamlingshus. Det var her, H.P.Hanssen 17. nov. 1918 holdt sin store tale for 3000 sønderjyder og proklamerede den kommende folkeafstemning. Udover frokosten får vi en orientering om stridighederne om grænsedragning og ser Folkehjems berømte samling af billeder og afstemningsplakater. Eftermiddagskaffen får vi på Knivsbjerg, som man kan kalde hjemmetyskernes svar på Skamlingsbanken. Vi ser bakken med smuk udsigt, hvor der i sin tid var en kæmpestatue af Bismarck. I dag er der et forsamlingssted for de tysksindede sønderjyder, Bildungsstätte Knivsberg. Her får vi kaffe. Sidste punkt på udflugten bliver bryggeriet Fuglsang i Haderslev. Her brygges ”Sønderjyllands Nationaløl” på det familieejede bryggeri, som stammer fra 1865. Vi får en orientering om bryggeriets historie og om den nutidige produktion. Og Gott sei Dank også smagsprøver.
Bussen kører tilbage til Kolding med ankomst ca. kl. 17.00 og til Aarhus med ankomst ca. kl. 18.15.​

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 360 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​


 

​Tomater, sejle op ad åen, symbolisme og socialrealisme 

Torsdag den 13. juni kl. 9.30

​Der vil være busafgang fra Odense Banegård, Dannebrogsgade

Vi besøger "Katrine & Alfred", et af landets største tomatgartnerier, beliggende i Bellinge sydvest for Odense. Gartneriet blev grundlagt i 1948 af Katrine og Alfred Pedersen. I begyndelsen var der to små drivhuse med snitblomster. Snart blev der bygget flere drivhuse, og snitblomsterne blev erstattet af agurker. Fra 1976 dyrkede man tomater, som blev solgt på auktionen i Odense. Gartneriet leverede fra 1982 som det første i Europa tomaterne plukket direkte i bakkerne, og fra 1995 blev de præsenteret under varemærket "Katrine og Alfreds" tomater. I dag er Katrines og Alfreds søn Mads både daglig leder og ejer af gartneriet som 4. generation af gartnere i familien.

Fra Bellinge kører (ca. 5 km) vi til frokost på den traditionsrige restaurant "Carlslund", som oprindeligt i 1871 blev opført af kammerherre Chr. Benzon på Kristiansdal, det nuværende Dalum Kloster. Carlslund blev opkaldt efter kammerherrens søn Carl. På den tid lå der flere udskænkningssteder i Fruens Bøge Skov. Efter kammerherrens død i 1875 solgte arvingerne skoven med de bygninger, der lå i den, til Odense Kommune. "Carlslund"  har siden opførelsen haft 7 værtsfolk. "Carlslund" udbrændte totalt den 20. juni 2015 som følge af en påsat brand. Men lokale investorer har sørget for at genopføre traktørstedet, stort set identisk med den oprindelige bygning.

Efter frokosten spadserer vi ned til Odense Å og sejler med "Odense Åfart"  (ca. 30 minutter) ind til Odense Centrum.

Derefter vandrer (ca. 300 m) vi til museet "Brandts", hvor der er omvisning i relation til udstillingen "L.A.Ring – H.A.Brendekilde, KUNSTNERBRØDRE". Lauritz Andersen og Hans Andersen mødte hinanden på kunstakademiet i København omkring 1877. Begge tog navn efter deres hjemstavn, nemlig henholdsvis landsbyen Ring tæt ved Næstved og Brændekilde syd for Odense. Udstillingen udforsker deres valg af motiver og eksistentielle temaer fra politiske opgør til blomstrende sommeridyl. Der fortælles om de to kunstneres nære venskab og fælles kunstneriske idealer, men også om områder hvor deres veje skiltes.

Dagens arrangement slutter på "Brandts", hvor der er mulighed for at gå rundt på hele museet, når omvisningen er forbi. Afstanden til Odense Banegård er ca. 500 m, og der er ikke langt til gratis shuttlebus.​

Gratis for GL's medlemmer. Ledsager skal betale 360 kr.
Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.​​


Tilmelding og pris 

Alle arrangementerne i foråret er gratis for GL's medlemmer. Ledsagere kan deltage mod deltagerbetaling. Pris kan se efter beskrivelse af hvert arrangement. Drikkevarer til frokost vil være for egen regning for alle deltagere.

Tilmeldingsfristen er udløbet. Du er velkommen til at sende en tilmelding for at komme på venteliste. 
 ​

OBS: Du er først sikr​et en plads, når du har modt​aget en bekræftelse fra GL's sekretariat. ​Når du tilmelder dig et arrangement, giver du samtidig dit samtykke til, at GL må sende en deltagerliste med dit navn og din eventuelle ledsagers navn til deltagerne i arrangementet, samt at pensionistudvalgets medlemmer og GL's sekretariat må kontakte dig om arrangementet​. Hvis du ikke ønsker at stå på deltagerlisten, bedes du henvende dig til Hanne Bengtsson via mail: htb@gl.org

Vi vil i videst mulig omfang prøve at efterkomme alles ønsker, men kan ikke garantere, at man kommer med på et arrangement selv om det er valgt som første prioritet, idet det vil afhænge af antallet af tilmeldinger. Der kan vælges maks. 4 arrangementer, men man er højest sikret deltagelse i 1 arrangement.​​

Arrangement 1. prioritet


Arrangement 2. prioritet


Arrangement 3. prioritet


Arrangement 4. prioritet


Navn


E-mail


Adresse


Postnummer


By


Telefon


Evt. ledsager (navn)


Bemærkninger


Emner:  
Interessent: Pensionist