Områdemøde for TR og TR-suppleanter på de private gymnasier og studenterkurser den 25. april 2017

Arrangement
 

Invitation til områdemøde

 

Tirsdag den 25. april 2017
kl. 10.15 - 16.00
i GL's mødesal, 1. sal

Afholdes der områdemøde for TR og TR-suppleanter
på de private gymnasier, hf-kurser og studenterkurser
Der er frokost i GL kl. 12.30


Foreløbig dagsorden

1. Godkendelse af endelig dagsorden

2. Skolerunde
    a) Ansættelser/afskedigelser
    b) Procedure for elevernes valg af studieretning næste år
    c) Hvad optager dig mest som TR lige nu?

3. OK18 krav - tilbagemeldinger fra skolerne

4. Gymnasiereform - gruppearbejde om forskellige problemstillinger
    ved reformen

5. Møde med rektorerne; input/ønsker til emner m.v.

6. Lokal løn - hvordan ser forhandlingerne ud på skolerne?

7. Valg til områdebestyrelsen


Tilmeld dig her

Klik her for rejsebestilling og retningslinjer for rejseaktivitet

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant