Områdemøde for erhvervsgymnasier 1.-2. november 2018

Områdemøde
 

​​Program for områdemødet 1. og 2. november 2018

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121, 5800 Nyborg
Bemærk starttidspunkt og hotel

Torsdag 1. november
09.30-10.00:Ankomst. Kaffe/te og brød
10.00-10.10: Velkomst, præsentation af programmet, v/Knud Skovgaard Larsen, formand for GL's områdebestyrelse for erhvervsgymnasier
10.10-10.50: Lønstatistik og lønoverblik.dk v/ Mikkel Kruse
11.00-13.00: Lokalløn. Hvordan motiverer lokal aftalte tillæg? v. Christian Bøtcher Jacobsen, Ph.d., lektor og tillidsrepræsentant ved institut for statskundskab Aarhus universitet.
13.00-14.00: Frokost
14.00-15.00: De lokale lønforhandlinger. Oplæg v/ medlem af bestyrelsen i DEG-L
15.00–15.30: Hvis ledelsen ikke vil aftale tillæg. v/ Anne Sophie Huus Pedersen, medlem af GLs Områdebestyrelse for erhvervsgymnasier
15.30-16.15: Walk and talk
16.15–18.00: Drøftelse af de lokale lønforhandlinger i de regionale netværk
Hvordan sikrer vi, at der kommer gang i den lokale løndannelse på alle erhvervsgymnasier, så lønnen kommer på niveau med stx/statens område?
18.00-18.30: Opsamling
19.00: Middag og derefter socialt samvær


Fredag 2. november
09.00-10:00: Skoleøkonomi og Finanslovsforslaget for 2019. V/Anette Rachlitz
10.15-11.30: Lærerkompetencer-arbejdstid og omprioriteringsbidraget. Oplæg og debat ved medlem af DEG-L og Annnette Nordstrøm Hansen
11.30-11.45: Pause           
11.45-13.00: Opfølgning på OK 18
Hvordan sikrer vi:

  1. Åbenhed om planlægningen og tildelingen af arbejdsopgaver?
  2. Jævn arbejdsbelastning
  3. Godkendelse af merarbejde, hvis de pålagte opgaver ikke klares inden for normperioden?

13.00: S​andwich to go/afrejse

Dokumenter vil blive lagt på GL's hjemmeside under debatforum for erhvervsgymnasier. Der er oprettet en mappe "Områdemødet den 1. -2. november 2018"

Sted
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Dato og tid
01-11-2018 09:00 - 02-11-2018 16:00

Kontakt
Charlotte von Bülow, cb@gl.org, tlf: 3329 0900​

Sidste tilmeldingsdato
19-10-2018​


Tilmelding
Tilmeld dig her​

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant