Områdemøde for TR på erhvervsgymnasier 3. - 4. november 2016

Arrangement
 

​​​Til TR på erhvervsgymnasier

Invitation til områdemøde torsdag den 3. november og fredag den 4. november 2016 i Odense på:

Radisson Blu H. C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
 DK-5000 Odense C
 Danmark

tlf. 66 14 78 00

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2016 (Først til mølle princippet)

Arrangementet samt transport er gratis for GL-medlemmer.

Program (foreløbigt)

Foreløbigt program

Torsdag 3. november

09.30-10.00: Ankomst, kaffe og brød

10.00- 10.30: Velkomst, præsentation af programmet, v/Knud S. Larsen,                           formand for områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier.

10.30-11.30: Gymnasiereformen. Oplæg ved Dorte Wang, UVM

10.30-11.45: Pause

11.45-13.00: Særskilt program for

                  Hhx: Gymnasiereformen (Dorte Wang)

                  Htx:  Gymnasiereformen (Dorte Wang)

                  Eux: (afhængig af antal tilmeldte)

13.00-14.00: Frokost

14.00-15.00: Skoleøkonomi og nedskæringerne. V/Anette Rachlitz

                     - Hvordan får lærerne/TR indflydelse på skolens budget?

                     - Hvilken rolle Samarbejdsudvalget?

15.00-15.30: Orientering om partsprojektet om den lokale løndannelse på

                   erhvervsgymnasierne.

15.30-15.45: Pause


15.45-18.00: Møder i de regionale netværk om:

  1. Beskæftigelsesundersøgelsen på eux. Hvordan varetages medlemmernes interesser på eux?
  2. Hvordan sikrer vi, at undervisningstaxameteret anvendes på undervisning?
  3. Den lokale løndannelse:
  • Hvad er god lønpolitik?
  • Hvordan bliver der noget at forhandle om?
  • Hvad er en god proces i de lokale lønforhandlinger?

19.00 -   Middag og derefter socialt samvær

Fredag 4. november

09.00-10.00: Ytringsfrihed. Hvad er reglerne for lærernes/TR's deltagelse i                       debatten på skolen og i offentligheden?

10.00-10.15: Pause
    
10.15-12.00: Fortsat drøftelse i de regionale netværk

12.00-13.00: Opsamling om lokal løndannelse i plenum

13.00 -       : sandwich to go/afrejse


Klik her for rejsebestilling og retningsliner for rejseaktivitet

Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Charlotte von Bülow på tlf. 33 29 09 22 eller mail cb@gl.org


Har du spørgsmål til selve mødet, er du velkommen til at kontakte Mikkel Kruse el. Sine Rønberg Hansen på tlf. 33 29 09 00 eller mail srh@gl.org​ eller mk@gl.org.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant