Områdemøde for TR og TR-suppleanter på de private gymnasier og studenterkurser den 27. november 2016

Arrangement
 

Invitation til områdemøde

 

Søndag den 27. november 2016
kl. 13.10 - 16.45
i GL's mødesal, 1. sal

Afholdes der områdemøde for TR og TR-suppleanter
på de private gymnasier, hf-kurser og studenterkurser 
Vi starter med frokost kl. 12 
på Fleisch
Slagterboderne 7
1716 København V


Foreløbig dagsorden

1. Godkendelse af foreløbig dagsorden
2. Nedskæringer:
    Gruppearbejde om, hvordan effektiviseringer af undervisnings-
    forberedelse gribes an.
3. Reform:
    Erfaringsudveksling med fokus på anvendelsen af de nye frihedsgrader i 
    reformen.
4. Dagsorden for repræsentantskabsmødet. 
5. Skolerunde
6. Eventuelt

Klik her for rejsebestilling og retningslinjer for rejseaktivitet.


 

  

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant