Seminar for nye lærere - 20. marts 2018, København

Arrangement
 

- Vil du udveksle erfaringer med andre unge lærere?...

Så deltag i seminar for nye lærere tirsdag den 20. marts 2018 kl. 9:30-16. Seminaret foregår i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.

Formål
At give nyansatte mulighed for at udveksle erfaringer, høre om
GL og ansættelsesvilkårene samt møde Undervisningsministeriet
og lederrepræsentanter.Indhold
Programmet er opdelt i tre "moduler", hvor du først får mulighed
for at udveksle erfaringer med andre lærere, som også er nye i
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, og der bliver mulighed
for at få drøftet dine ansættelsesvilkår, din løn mv.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og kompetenceudvikling.
Undervisningsministeriet vil fortælle om pædagogikum, og hvad du som lærer kan bruge ministeriet og fagkonsulenterne til. En rektor vil fortælle om dine muligheder i gymnasiesektoren, og en repræsentant fra GL vil fortælle om
GL's tilbud til dig om efteruddannelse, om de faglige foreninger
mv.
Derefter er der mulighed for at drøfte dine erfaringer og ønsker med andre nyansatte og med oplægsholderne.

Målgruppe
Medlemmer af GL, som er er ansat inden for de senere år på en af gymnasieuddannelserne, og som ikke tidligere har deltaget i et seminar for nye lærere.

Pris
Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse påvirker ikke mulighed for at deltage i andre GL-E- medlemstilbud. GL betaler rejseomkostninger med tog/bus for medlemmer.

Tilmeld dig her
Senest tirsdag 6. marts 2018

Bestil din rejse her
Rejsebestillinger bør foretages snarest muligt efter tilmelding til dette kursus/arrangement eller senest 1 uge, inden dette afholdes.

Klik her for Rejsebestilling og Retningslinjer for rejseaktivitet

 

Se program Seminar for nye lærere 2018 - program.pdf

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer