Seminar for nye lærere - 30. marts 2017, København

Arrangement
 
- Vil du udveksle erfaringer med andre unge lærere?...

Seminar for nye lærere

Tid og sted

GL
Vesterbrogade 16
1620 København V
Torsdag den 30. marts 2017
kl. 9.15-16 i


Formål
At give nyansatte mulighed for at udveksle erfaringer, høre om
GL og ansættelsesvilkårene samt møde Undervisningsministeriet
og lederrepræsentanter.

Indhold
Programmet er opdelt i tre "moduler", hvor du først får mulighed
for at udveksle erfaringer med andre lærere, som også er nye i
lærerjobbet. Herefter hører du lidt om GL, og der bliver mulighed
for at få drøftet dine ansættelsesvilkår, din løn mv.

Om eftermiddagen sætter vi fokus på karriere- og kompetenceudvikling.
Undervisningsministeriet vil fortælle om pædagogikum, og hvad du som lærer kan bruge ministeriet og fagkonsulenterne til. En rektor vil fortælle om dine muligheder i gymnasiesektoren, og en repræsentant fra GL vil fortælle om
GL's tilbud til dig om efteruddannelse, om de faglige foreninger
mv.
Derefter er der mulighed for at drøfte dine erfaringer og ønsker med andre nyansatte og med oplægsholderne.

Målgruppe
Medlemmer af GL, som er er ansat inden for de
senere år på en af gymnasieuddannelserne, og som ikke tidligere
har deltaget i et seminar for nye lærere.

Pris
Gratis for GL-medlemmer. Deltagelse påvirker ikke mulighed
for at deltage i andre GL-E- medlemstilbud. GL betaler rejseomkostninger
med tog/bus for medlemmer.

Tilmeld dig her
Senest torsdag 16. marts 2017

Bestil din rejse her
Rejsebestillinger bør foretages snarest muligt efter tilmelding til dette kursus/arrangement eller senest 1 uge, inden dette afholdes.

Klik her for Rejsebestilling og Retningslinjer for rejseaktivitet

Program

09.15 - 09.30
Check ind, kaffe/te og rundstykke.

09.30 - 09.45
Velkomst og præsentation af dagens program v. Lars Prestien, GL's sekretariat.

At være ny lærer

09.45 - 10.25
Hvordan er det at begynde som gymnasielærer?
Erfaringsudveksling i grupper.

10.25 - 11.10
Kan GL medvirke til at gøre det lettere at begynde som lærer?
Opfølgning i plenum på gruppedrøftelserne

Dig og GL

11.20 – 11.50
Præsentation af GL ved GL's næstformand Jeppe Kragelund

11.50 – 12.15
GL på vej mod OK18 ved Tomas Kepler, formand for GL's Overenskomstudvalg

12.15 - 13.15
Frokost

13.15 - 14.00
Dine ansættelsesvilkår
Deltagerne opdeles i grupper i forhold til ansættelsesforhold, fx fastansat, vikar, i pædagogikum

Fokus på karriere- og kompetenceudvikling
Undervisningsministeriet orienterer om pædagogikum, og hvad du som lærer kan bruge ministeriet og fagkonsulenterne til. En rektor fortæller om, hvordan hun ser på mulighederne for karriere- og kompetenceudvikling i gymnasiesektoren, og en repræsentant fra GL's hovedbestyrelse fortæller om GL's syn på og tilbud om efteruddannelse, om de faglige foreninger mv.

14.15 – 15.00
Oplæg ved specialkonsulent Hanne Larsen, Undervisningsministeriet, rektor Marianne Munch Svendsen, Odsherred Gymnasium og Sigrid Jørgensen, næstformand i GL.

15.00 - 15.45
Paneldrøftelse med oplægsholderne

15.45 - 16.00 Vi samler op på dagen

Emner:  
Interessent: Ny gymnasielærer