PS-møde den 9. maj 2018

Arrangement
 
Dagsorden

​​

Til Pædagogisk Samarbejdsudvalg

 

Der indkaldes til møde

onsdag den 9. maj 2018 kl. 10.15 - 15.30
i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V
mødesalen, 1 sal

Medlemmer af PSFU holder formøde på Morten Bayers kontor på 3. sal
kl. 09.30 - 10.15

 

Foreløbig dagsorden

1.  Velkomst

2.  Fastlæggelse af endelig dagsorden

3.  Godkendelse af referat

4.  Reform og uddannelsespolitik
    - Orientering om reformimplementering og andre politiske tiltag og indsatser
      med betydning for gymnasiesektoren - herunder en status på lukningen af
      SkoDa.

5.  Anerkendelse af bestyrelsesarbejdet
     Skolerne håndterer opgaven i forbindelse med bestyrelsesarbejdet meget 
     forskelligt. Nogle skoler aflønner ikke arbejdet, mens andre lader det indgå
     i lærernes opgaveporteføljer. PS drøfter en mulig fælles indsats for at arbej-
     det i de faglige foreninger honoreres ordentligt; herunder muligheden for, at
     PS nedsætter en skrivegruppe og formulerer en fælles opfordring til at
     anerkende bestyrelsesarbejdet, som kan anvendes som argument ude på
     skolerne. Link til undersøgelse: Undersøgelse​

6.  Tværfagligheden i det nye studieretningsgymnasium - fra AT til frivillighed
     Jens Folke Harrits, der er en af initiativtagerne til den tværfaglige forening
     "På tværs" fortæller om baggrunden for etableringen af foreningen og 
     lægger op til en drøftelse af det videre arbejde med tværfaglighed i
     gymnasiet.

Frokost

7.  Nyt fra Ungdommens Folkemøde
     Repræsentanter fra UFM18 deltager for at fortælle om de nye tiltag på årets
     folkemøde.

8.  Skoleudvikling i praksis (SIP) 2018
     Susanne Torp (læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 
     Undervisningsministeriet) fortæller om dagsordenen for kommende 
     SIP-møder og betydningen for fagene.

9.  Eventuelt seminar for de faglige foreningers bestyrelser - efteråret 2018
     Skal der arbejdes på at afholde et seminar for de faglige foreningers 
     bestyrelser i efteråret 2018?

10. Næste møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg

11. Eventuelt

Bilag

Referat fra PS-møde 9. maj 2018.pdf

Referat af PS-møde den 27. september 2017.pdf


 

   


 

 

 

 

 

Emner:  
Interessent: