PS-møde den 16. marts 2017

Arrangement
Rykket fra den 30. januar 2017
Dagsorden

​Til Pædagogisk Samarbejdsudvalg​


Der indkaldes til møde 
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10.15 - 15.30
i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V
mødesalen, 1. sal

Medlemmer af PSFU holder formøde på Morten Bayers kontor på 3. sal
kl. 09.30 - 10.15


Foreløbig dagsorden 

1. Godkendelse af referater fra de to ekstraordinære PS-møder den 26. april og
    26. august 2016.

2. Godkendelse af foreløbig dagsorden.

3. Drøftelse af udkast til bekendtgørelser og bilag (læreplaner)
    a. Procesdrøftelse
    b. Tværgående indholdsdrøftelse pba. interessepunkter fra GL's uddannelses-
        udvalg.
    c. Formulering af eventuelle spørgsmål til Undervisningsministeriet.

4. Besøg af Benedicte Kieler fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Under-
    visning og Kvalitet (STUK)

5. Frokost

6. Opsamling på Benedicte Kielers besøg
    - herunder en drøftelse af opmærksomhedspunkter i den videre implemen-
      teringsproces.

7. Ungdommens Folkemøde
    Repræsentanter fra Ungdommens Folkemøde besøger PS-udvalget, fortæller
    om arrangementet og inviterer de faglige foreninger til et samarbejde.

8. GL-prisen
    Drøftelse af anvendelsen af de 25.000 kr., der fulgte med tildelingen af
    GL-prisen til de faglige foreningers fællesskab.

9. Økonomikurser for de faglige foreninger
    Sondering af behovet for at arrangere kurser i grundlæggende økonomi-
    styring i forbindelse med udviklingsprojekter og lignende.

10. Eventuelt

11. Næste møde i PS-udvalget
      Fastlæggelse af dato.

Klik her for rejsebestilling og retningslinjer for rejsebestilling
Rejsebestilling bør foretages snarest muligt efter tilmelding, eller senest en uge inden mødet afholdes.

 Referat af ekstraordinært PS-møde den 26. april 2016.pdf

  Referat af ekstraordinært PS-møde den 26. august 2016.pdf 

  Referat af PS-møde 16. marts 2017.pdf

Emner:  
Interessent: