Ekstraordinært PS-møde den 26. august 2016

Arrangement
 
Mødet indkaldes i anledning af den netop indgåede aftale om en reform af de gymnasiale uddannelser.

​Der indkaldes til ekstraordinært møde
Fredag den 26. august 2016
 kl. 10.00 - 12.30 i GL's mødelokale på 1. sal
(medlemmer af PSFU holder møde på Morten Bayers kontor fra kl. 09.15)

Mødet indkaldes i anledning af den netop indgåede aftale om en reform af de gymnasiale uddannelser. Flere elementer i aftalen er endnu ikke fuldt ud præciseret, og der forestår et arbejde med udformningen af nye bekendtgørelser - herunder læreplaner.
Der indkaldes derfor til et ekstraordinært PS-møde umiddelbart efter sommerferien med det formål at drøfte, hvordan man bedst kan understøtte hinanden i den videre proces.

Tilmeld dig her (evt. også til den efterfølgende frokost)
Sidste frist for tilmelding er mandag den 22. august kl. 13.00

Rejsebestilling og retningslinjer for rejseaktivitet

Foreløbig dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Status på reformprocessen netop nu
    Uddannelseschef i GL, Gitte Grønnemose Butler, vil kort redegøre for status
    og forventningerne til den kommende del af reformprocessen.

3. Drøftelser af udvalgte temaer med relevans for Pædagogisk
    Samarbejdsudvalg som helhed
    PS-medlemmerne bedes drøfte med deres respektive foreningers
    bestyrelser, om der er særlige temaer af tværgående eller strukturel 
    karakter i forbindelse med afklaringen, præciseringen og implementeringen 
    af reformaftalen, der bør drøftes i PS med henblik på en gensidig
    understøttende politisk indsats.
    Eventuelle temaer med relevans for PS som helhed indsendes senest
    tirsdag den 16. august til Morten Bayer mob@gl.org
    PSFU vil på baggrund af de indsendte temaer endeligt fastlægge denne del
    af dagsordenen.

4.  Dialog med STUK
     Benedicte Kieler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasie- og
     Tilsynskontoret, besøger PS den 26. august 2016.

4. Eventuelt

Referat af ekstraordinært PS-møde den 26. august 2016.pdf

Oplæg til drøftelser i PS.pdf

Referat af ekstraordinært PS-møde 26. april 2016.pdf


 


 

   

Emner:  
Interessent: