AC TR-kurser 2017

Arrangement
 

​​Akademikernes TR-kursuskatalog for 2018 kan nu downloades.

GL's TR kan tilmelde sig ét AC-overbygnings-TR-kursus på GL's regning.           

Akademikerne (AC) afholder også i 2018 TR-kurser for tillidsrepræsentanter.

Se kurserne her: AC kursuskatalog 2018 efterår

Bemærk, at tilmeldingsdatoen er 16. maj 2018. Du skal tilmelde dig via denne blanket: AC Tilmeldingsblanket TRU 2018

Tilmeldingsblanketten mailes til gl@gl.org.

Hvis du som tillidsrepræsentant er interesseret i at deltage i et af AC's overbygningskurser, vil kursus- og rejseudgifter blive dækket af GL.

Der er kun mulighed for at deltage i ét kursus, og GL gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at deltage i AC's basiskurser, da GL arrangerer sin egen basisuddannelse for tillidsrepræsentanter.

Tilmeldingerne skal sendes til GL (ikke til AC!) og være GL's sekretariat i hænde.

senest den 16. maj 2018


Kontakt​
Ved spørgsmål henvendt til GL's sekretariat kan Eva Christiansen kontaktes på tlf. 3329 0900 eller e-mail eva@gl.org


Er der spørgsmål i forbindelse med den praktiske afvikling af kurserne kontaktes:
Charlotte Hintz, tlf. 25 35 41 37 eller e-mail: ch@ac.dk vedr. overbygningskurser.

Når tilmeldingerne er samlet den 8. november 2016, vil GL tilmelde det antal tillidsrepræsentanter til AC, der kan deltage inden for den afsatte økonomiske ramme.

Alle, som har tilmeldt sig, vil snarest herefter få besked om, hvorvidt de kan deltage.

Husk at melde afbud til AC senest 8 uger før kursusstart, da GL ellers hæfter for kursusprisen.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant