TR grunduddannelse modul 3

Arrangement; TR-nyt
 
​Mandag den 19. til onsdag den 21. januar 2015 - Nyborg.

​Mandag den 19. til onsdag den 21. januar 2015


Kurset afholdes på

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg

Kursussite

Bemærk at modul 2A+B og modul 1 også er åben for tilmeldinger.

Tilmeld dig her (Du skal være logget ind)

Sidste tilmeldingsdato: 09-01-2015

Klik her for Rejsebestilling og Retningslinjer for rejseaktivitet

 

Om TR grunduddannelse

Som ny tillidsrepræsentant bør man deltage i TR-grunduddannelsen, som GL tilbyder alle nye tillidsrepræsentanter. Grunduddannelsen er bygget op over tre moduler, hver af tre dages varighed. Modul 2 dubleres, du kan frit vælge om, du tilmelder dig modul 2A eller 2B.

GL’s Sekretariat anbefaler, at modulerne på grunduddannelsen gennemføres i rækkefølge.

Alle tre moduler har en varighed af tre dage. Kurserne er internatkurser, og medmindre du giver særlig besked, er det med overnatning.

Modulerne med tilmelding kan du finde i venstre side.

Program for kurset:

Mandag den 19. januar
10.00 – 10.30 Ankomst

10.30 – 10.45 Velkomst og præsentation af kursusindholdet v/ Jess Rasmussen og Claus Schreiner Andersen

10.45 – 11.30 OK 15 – Hvad er status? Hvilke forventninger har I? v/Pia Boisen

11.30 – 13.00  Opfølgning på lektie, Erfaringer fra arbejdet med ”dacapo-klip”
På baggrund af de drøftelser I har haft med jeres kolleger i forbindelse med, at
I har vist dem de tre Dacapo-klip skal vi arbejde med følgende:

• Vi skal reflektere over TR-rollen – hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med den dialog, I har haft med kollegerne?

• Hvordan håndteres eventuelle uenigheder og forskelligheder der er på lærerværelset?

• Hvordan vil I på baggrund af jeres drøftelse karakterisere lærerværelset/ skolen – hvilke former for uenigheder har I?

• Hvordan kan der efter jeres vurdering skabes sammenhold blandt kollegerne?

• Hvordan ser I jer selv som TR? Hvilke forventninger har kollegerne?

Hvis de af jer, der ikke har deltaget på modul 1 og 2 har mulighed for at drøfte ovennævnte aspekter med jeres kolleger, vil det fint! Hvis ikke må I deltage i drøftelsen, så godt I kan.

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 16.00 Samarbejdssystemet på skolen v/Pia Boisen og Jess Rasmussen

16.00 – 16.30 Kaffepause

16.30 – 17.30  Besøg fra virkeligheden V/ TR Claus Due Rosborg Gymnasium

18.00 – 19.30 Middag

19.30 – 21.00 Organisering på arbejdspladsen v/ Jette Gottlieb

Tirsdag den 20. januar

9.00 – 18.00  Dialogen på skolen. Chefkonsulent Claus Have og tre skuespillere fra Dacapo vil lede os igennem dagen.  Dacapo vil sætte fokus på konkrete problemstillinger i tillidsrepræsentanternes hverdag.

Der er potentielt mange arenaer og anledninger til, at I som TR indgår i og facilitere samtaler med kolleger og ledelse. Det er disse arenaer I vil blive inviteret til at undersøge sammen med Dacapo i lyset af en fordring om, at TR ikke bare er en museumskustode, men rent faktisk aktivt går ind og faciliterer de samtaler, der måtte opstå og også gerne inviterer til dem.

9.00 – 10.30 Dialogen på skolen

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 12.30 Dialogen på skolen (fortsat)

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.30 Dialogen på skolen (fortsat)

15.30 – 16.00 Kaffepause

16.00 – 18.00 Dialogen på skolen (fortsat)

19.30 -  Festmiddag – socialt samvær

Onsdag den 21. januar

9.00 – 12.45 Personalejura, herunder forvaltningsret, rettigheder og pligter i ansættelsesforhold, sygdom, ledelsesret, vilkårsændring og misligholdelse v/ Hanne Krag og Tina Barming

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45  Personalejura (fortsat) – afsluttende case v/ Hanne Krag og Tina Barming

14.45 – 15.15 Spørgsmål til Sekretariatet – hvilke forventninger har I? v/Jess Rasmussen og Claus Schreiner Andersen

15.15 – 15.30  Afslutning og evaluering v/ Jess Rasmussen og Claus Schreiner Andersen

Kurserne er for TR og TR-suppleanter.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant