Ungdommens folkemøde 2018

Arrangement
 
6. til 8. september i Valbyparken - GL sørger for lærerværelse

​Lærerværelset - lærernes åndehul og vandingssted under Ungdommens Folkemøde

 

GL byder indenfor på Ungdommens Folkemøde 2018

Igen i år er GL med på Ungdommens Folkemøde, der som noget nyt bliver afholdt i Valbyparken. Datoen er den 6.- 8. september 2018. Arrangørerne forventer, at over 35.000 unge vil deltage i 2018 – 12.000 flere end sidste år.

Folkemødet er en demokratisk festival, der flytter undervisningen ud i virkeligheden. Folkemødet handler om at fremme unges demokratiforståelse og aktive medborgerskab gennem deltagelse, samtale og fællesskab.

Husk at fra den 8. august kan du tilmelde dine klasser workshops: http://www.ufm18.dk/workshops-underviser.html. Kommer I langvejs fra, samarbejder Ungdommens Folkemøde med skoler og haller og kan tilbyde overnatning tæt på Valbyparken til en overkommelig pris: www.ufm18.dk/overnatning

 

Program for lærerværelset

På lærerværelset kan du få stillet tørsten efter både viden, inspiration og debat - og selvfølgelig kaffe. Du kan mødes til hygge, mingle med kolleger og deltage i spændende debatter og inspirationsoplæg.  Kalles Kaffe serverer lækker kaffe i alle afskygninger i lærerværelset torsdag og fredag.

Torsdag den 6. september 2018 kl. 10.00 - 10.30
LÆRERVÆRELSET ÅBNER MED MORGENKAFFE OG CROISSANTER

Velkommen til en åben dialog om aktuelle uddannelsespolitiske emner.

Mød GL's næstformand Jeppe Kragelund i en samtale med lærerne om, hvad der rører sig på skolerne i øjeblikket. Om uddannelsespolitik, implementering af gymnasiereformen, søgetal, fordeling af elever mv.

Torsdag den 6. september 2018 kl. 12.00 - 12.45

KARAKTERSKALA – KARAKTERSKALAEN TIL EKSAMEN – SUCCES ELLER FIASKO?

DEBAT Det er tid til at reformere karakterskalaen, lyder det fra politikere, universitetsfolk og lærere.

Kritikken er blandt andet, at den nuværende skala fokuserer for meget på målopfyldelse, at der er for store trin mellem karaktererne, at der er 2 dumpekarakterer, at skalaen animerer til en forceret præstationskultur, og at der mangler en karakter, der belønner den selvstændige, særlige præstation.

I debatten drøftes fordele og ulemper ved den nuværende karakterskala, forslag til hvordan skalaen kan ændres, og hvorvidt det er karakterskalaen, der er problemet?

Panel med deltagelse af rektor for Roskilde Universitet (RUC) Hanne Leth Andersen, uddannelsesordførere Anni Matthiesen (V) og Carolina Magdalene Maier (ALT) samt en gymnasielærer.

Fredag den 7. september 2018 kl. 10.00 - 10.30

LÆRERVÆRELSET ÅBNER MED MORGENKAFFE OG CROISSANTER

Velkommen til en åben dialog om konsekvenserne af OK18.

Mød GL's næstformand Sigrid Jørgensen i en samtale med lærerne om, hvad der rører sig på skolerne i øjeblikket. Om konsekvenserne af og erfaringerne fra OK18.

Fredag den 7. september 2018 kl. 12.00 - 12.45

(SKÆV) FORDELING AF ELEVER: SAMFUNDSHENSYN, ULIGHED OG FRIT VALG

DEBAT Elevernes valg af gymnasier er centralt i regeringens ghettoudspil, og flere partier profilerer sig med forslag til løsninger på polariseringen på gymnasierne.

De tolv skoler, der i 2016 havde over 30 % elever med indvandrerbaggrund, oplevede en gennemsnitlig stigning i tilgang af elever med indvandrerbaggrund på 83 % fra 2006 til 2016.

I dag er der frit gymnasievalg i Danmark; men er det tid til et opgør med det frie valg, og hvad skal sættes i stedet?

Panel med deltagelse af lærer Morten Sørensen fra Høje Taastrup Gymnasium, rektor Kirsten Jensen fra Hvidovre Gymnasium, undervisningsordfører Marianne Jelved (R) og erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye (S).

Du kan læse Gymnasieskolens artikel om læreres erfaringer med Ungdommens Folkemøde her: https://gymnasieskolen.dk/ungdommens-folkemoede-et-stort-laboratorium-laerere-og-elever

Her kan du læse mere om Ungdommens Folkemøde 

http://www.ufm18.dk/

 

Emner:  
Interessent: