Ungdommens Folkemøde 2017

Arrangement
 
7.-8. september.

​​Igen i år byder GL inden for i lærerværelset på Ungdommens Folkemøde den 7. og 8. september. Det er anden gang Søndermarken i København danner rammen om en demokratisk festival for unge. Gennem deltagelse, samtale og fællesskab kan unge sammen udforske og opleve reel demokratisk deltagelse. Besøgstallet forventes at blive på 20.000 unge. 

Over 70 organisationer deltager, og på de mange stadepladser kan eleverne fx møde alle de politiske partier, DI, Kræftens Bekæmpelse, TDC, Girl Talk, Mellemfolkeligt Samvirke, Det Kriminalpræventive Råd, USA's ambassade, Amnesty International, Concito og mange, mange flere.  

Lærerloungen i 2016

Velkommen på lærerværelset 

Mange lærere deltager i folkemødet sammen med deres elever, og GL inviterer alle lærerne inden for på lærerværelset. Lærerværelset et hyggeligt telt midt på festpladsen, hvor du som lærer kan mødes til hygge og mingle med kolleger, aftale møder med elever og deltage i aktuelle faglige debatter. 

Læreværelset er både et åndehul og et vandingssted, og derfor byder vi selvfølgelig på lækker kaffe hele dagen, god musik om eftermiddagen, og mulighed for at møde GL's formand Annette Nordstrøm Hansen.

Morgenkaffe, mingle og gymnasiereform

Torsdag den 7. september kl. 10.00 - 10.30

Lærerloungen åbner med morgenkaffe, croissanter og debat om implementering af gymnasiereformen.

GL's formand Annette Nordstrøm Hansen byder indenfor i lærerloungen og fortæller om gymnasiereformen fra et lærerperspektiv og inviterer til dialog om implementering af reformen, om lærernes erfaringer og om lærerfællesskab i en tid med store forandringer i gymnasiesektoren.

Debat om fordeling af gymnasieelever

Torsdag den 7. september kl. 12.00-12.45

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) inviterer til en debat om fordelingen af gymnasieelever.

Temaet har det sidste års tid været til debat. Det skyldes ikke mindst, at elever med anden etnisk baggrund end dansk er så ulige fordelt blandt gymnasierne i - og omkring de danske storbyer, at det skaber problemer. Og undervisningsministeren har bebudet ændringer af reglerne for fordelingen.

Der er dog i udgangspunktet frit gymnasievalg i Danmark, og panelet skal diskutere, om det fortsat skal være sådan - selv når det har uhensigtsmæssige konsekvenser i et samfundsperspektiv?

Panelet består af Jakob Sølvhøj (uddannelsesordfører, Enhedslisten), Marie Krarup (uddannelsesordfører, DF), Thomas Jørgensen (rektor, Borupgaard Gymnasium), Jens Philip Yazdani (formand, DGS) og Annette Nordstrøm Hansen (formand, GL).

Live musik i lærerværelset
Torsdag den 7. september kl. 13.30-14.30 

Benjamin og Christian Aggerbeck underholder med live loungemusik i lærerværelset.

Velkommen indenfor til god kaffe, hygge og mingle med kollegerne.

Morgenkaffe og mingle
Fredag den 8. september kl. 10.00 - 10.30

Lærerloungen åbner med morgenkaffe, croissanter og mingle.

Uddannelse som våben mod fake news - lærernes rolle
Fredag d. 8. september kl. 12.00 – 12.45

Ungdommens Folkemøde er essensen af dialog og muligheden for at træne sin kritiske sans. I det lys er det tankevækkende, at en undersøgelse fra Megafon viser, at halvdelen af alle danskere frygter fake news og manipulation. Men hvad er lærerens rolle og ansvar, og er uddannelse våbnet mod udbredelsen af fake news? Kan vi gennem (ud)dannelse, udvikle kritiske og selvstændige unge, der kan gennemskue, hvad der er sandt og falsk i det daglige bombardement af nyheder og informationer fra især internettet og de sociale medier? 

Det spørgsmål stiller vi Mikkel Vinther, projektleder på Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet. Mikkel lægger med sit oplæg om fake news og digital dannelse op til debat og inviterer lærerne til at diskutere egne erfaringer med at angribe emnet både tematisk og didaktisk.

Igen i år byder vi på en kop god kaffe

Hold dig opdateret

På Ungdommens Folkemødes hjemmeside kan du se folkemødet fra et underviserperspektiv. Her finder du blandt andet inspirationsmateriale til, hvordan Ungdommens Folkemøde kan bruges i undervisningen. Desuden er den officielle Ungdommens Folkemøde app nu tilgængelig i app store på både iOS og Android. Søg på UFM 17. ​

Emner:  
Interessent: Gymnasielærer