Sprogkonference

Arrangement
 
Deltag i Tænketanken om Sprogs afsluttende konference den 25. oktober 2016

​GL etablerede i foråret 2016 en tænketank om sprog. Baggrunden var, at færre elever vælger en sprogligt orienteret studieretning, og tilgangen til nogle videregående sproguddannelser er bekymrende lav. Både lærere i gymnasieuddannelserne og på aftagerinstitutionerne har desuden peget på, at de sproglige kompetencer bør løftes.

Tænketanken har drøftet udviklingen af sprogfagene og elevernes faglige niveau i gymnasiet, forventningerne til fremtidens behov for sprogkompetencer på arbejdsmarkedet samt de særlige didaktiske greb, som den gymnasiale sprogundervisning kalder på i dag.

Arbejdet i tænketanken afsluttes med en konference, hvor en række anbefalinger, til hvordan man kan styrke sprogfagene og elevernes sprogkompetencer, offentliggøres og drøftes med beslutningstagere og interessenter.

Du er inviteret til at deltage i konferencen og dermed debatten om sprogfagene i gymnasieuddannelserne!​​

Konferencen foregår tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 13.15-17.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Program

 1. Velkomst
  - Annette Nordstrøm Hansen (formand for GL's hovedbestyrelse) byder velkommen til tænketankens afsluttende konference.

 2. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby modtager tænketankens anbefalinger.

 3. Oplæg og debat om sprogfagenes udvikling og behovet for sprogkompetencer i fremtiden.
  - Camilla Hutters (områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut) fortæller om sprogfagenes udvikling i gymnasieuddannelserne.
  - ​Charlotte Rønhof (underdirektør i Dansk Industri ) fortæller om DI's undersøgelser af erhvervslivets behov for sprogkompetencer.
  - Uddannelsesredaktør på Dagbladet Politiken Jacob Fuglsang stiller spørgsmål til de to oplægsholdere.

 4. Oplæg og debat om behovet for at gentænke sprogundervisningen i gymnasieuddannelserne.
  - Petra Daryai-Hansen (lektor på Københavns Universitet og docent på professionshøjskolen UCC) holder oplæg om motiverende sprogundervisning.
  - Hanne Leth Andersen (rektor ​for Roskilde Universitet) holder oplæg om behovet for at samtænke sprog og andre fag på alle niveauer i uddannelsessystemet.

 5. Debat med deltagelse af repræsentanter fra gymnasiesprogfagenes lærere og elevorganisationerne.
  Jacob Fuglsang stiller spørgsmål til lærerne og eleverne på baggrund af de to foregående oplæg.

 6. Paneldebat med deltagelse af folketingspartiernes uddannelsespolitiske ordførere.
  Jacob Fuglsang beder de uddannelsespolitiske ordførere om at forholde sig til tænketankens anbefalinger.

 7. Afslutning.
  - Farvel og tak for i dag ved Annette Nordstrøm Hansen.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det er gratis at deltage i konferencen. GL betaler transport med tog/bus på standardklasse for medlemmer. Skal du bruge togbilletter, kan de bestilles her.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 20. oktober kl. 12.00 

Da der er sikkerhedsforanstaltninger for at komme ind på Christiansborg, er det vigtigt, at alle er tilmeldte og kommer i god tid (ca. kl. 12.45).

Emner: Sprogfag
Interessent: