Opfølgningsseminar for professionel kapital

Arrangement
 
for de skoler, der har afdækket professionel kapital for efteråret 2018

Program for opfølgningsseminar onsdag 7. november 2018

Hotel Storebælt, Nyborg
Østerøvej 121
5800 Nyborg

(Programmet onsdag den 7. november 2018 er primært for skoler, der afdækker professionel kapital for første gang)

09.30 - 10.00          
Ankomst og morgenkaffe. 

10.00 - 10.05           Velkomst. 

10.05 - 10.45           Professionel og social kapital – hvad taler vi om? Hvad forstår man ved disse begreber, og hvorfor er det vigtigt for skoler og uddannelsesinstitutioner at arbejde med dem i dagligdagen? Ved Tage Søndergård Kristensen. 

10.45 - 11.20         Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum. 

11.20 – 11.50         Relationerne på arbejdspladsen: "Vi er hinandens arbejdsmiljø". På skolerne arbejdes der hele tiden med relationer. Indbyrdes mellem kolleger, mellem ledere og øvrige ansatte, mellem elever og lærere osv. Hvordan arbejder man med disse indbyrdes relationer? Ved Tage Søndergård Kristensen. 

11.50 - 12.20           Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum. 

12.20 - 13.05          Frokost. 

13.05 - 13.35         Skolernes kerneopgave. Hvad er skolernes kerneopgave? Hvem bestemmer, hvad den er, og hvordan gøres den synlig i det daglige? Er der nogen sammenhæng mellem professionel/social kapital på den ene side og kvalitet i undervisningen på den anden? Ved Tage Søndergård Kristensen. 

13.35 - 14.05         Arbejde i grupperne og tilbagemelding i plenum. 

14.05 - 14.30         Pause med kaffe og the. 

14.30 - 15.10         Det videre arbejde. Hvordan man arbejder med "den stærke trekant". Ved Tage Søndergård Kristensen. 

15.10 - 15.50        Arbejde i grupperne, start på tilbageoversættelse og kort tilbagemelding i plenum. Ved Hanne Vibeke Moltke. 

15.50 - 16.00         Afslutning og evaluering.

Emner:  
Interessent: