Medlemsinitieret arrangement

Formular; Medlemstilbud
 
Er du medlem af GL, kan du få dækket op til 10.000 kr. til et arrangement for erhvervsaktive medlemmer af GL.

Hovedbestyrelsen har på baggrund af forslag i medlemsundersøgelsen afsat i alt 50.000 kr., som medlemmer kan søge til at holde arrangementer, som ligger inden for GL's formål. Det vil sige, at et arrangement skal have et uddannelsespolitisk/pædagogisk eller et fagforeningsmæssigt formål – og samtidig må det gerne have et netværksdannende formål. Arrangementet skal være åbent for alle medlemmer af GL, og der skal deltage medlemmer fra min. 2 forskellige skoler/kurser. Der skal min. deltage 12 medlemmer.

Arrangementet bliver annonceret her på GL's hjemmeside og i Gymnasieskolen – også selv om det primært er lokalt forankret.

Sådan gør du

Udfyld dette ansøgningsskema og send det til Lotte Hornholt på lh@gl.org. Du vil normalt få svar inden for 14 dage.

Efter arrangementet skal du inden 14 dage indsende en tilbagemelding til GL
om arrangementet.

Hvis arrangementet koster mere end 10.000 kr., kan GL hjælpe dig med at opkræve deltagerbetaling.​

Skema til evaluering finder du her.​

Emner:  
Interessent: