Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi, 2-dages kursus for gymnasiale medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne

Arrangement
 

Bestyrelsesarbejdet og skoleøkonomi
 to-dages kursus for de gymnasiale medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne

Formål
Fra 1. maj 2018 starter en ny fire-årig bestyrelsesperioden på de selvejende institutioner med gymnasialt udbud. For at klæde nyvalgte medarbejder-repræsentanter på, afholder GL et to-dages kursus med fokus på bestyrelses-arbejdet og skoleøkonomi. På de selvejende og private institutioner har bestyrelsen det overordnede ansvar for udviklingen af uddannelsesinstitutionen og skolens økonomi. Som medarbejderudpeget repræsentant har du derfor en vigtig opgave i bestyrelsen.

På dag ét stilles der skarpt på medarbejderrepræsentantens rolle i bestyrelsen, påvirkningsmuligheder og prioriteringer samt regler og konkrete opgaver.

Dag to står i skoleøkonomiens tegn. Her er fokus på, hvordan medarbejder-repræsentanten kan forstå, fortolke og stille spørgsmål til skolens budget og regnskab. Opgaven med skolens økonomi er blevet mere vanskelig, men ikke mindre vigtig på grund af de seneste og kommende års krav om nedskæringer i sektoren.

Kurset afholdes:

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. ca. 10.00
til torsdag den 11. oktober 2018 kl. ca. 16.00


Quality Hotel Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1, 2630 Taastrup

Indhold
Bestyrelsens rolle med udgangspunkt i medarbejderrepræsentanten
herunder opgaver, prioriteringer og kontakten i baglandet.

Påvirkningsmuligheder og prioriteringer
herunder samarbejdsrelationer og gode/dårlige erfaringer, informationsniveau og prioritering af opgaver.

Regler og opgaver
Forretningsorden, tavshedspligt, resultatløn og budget/regnskab kontra ressourceregnskab samt forskellige dilemmaer.

De økonomiske vilkår –taxameterstyring
Hvordan de gymnasiale uddannelser styres, hvordan og hvor taxametrene fastsættes, samt hvilke konsekvenser taxameterstyring har for den enkelte skole. Samtidig gennemgås den nyeste finanslovs konsekvenser for gymnasierne.

Forstå budget og regnskab
Hvad skal man være særligt opmærksom på, når budget og regnskab behandles? Hvilke krav er der? Hvad er forskellen på budget og regnskab?
Hvorfor og hvordan skabes der overskud? Hvor er ledelsens fokus mv.? Lær at stille konkrete spørgsmål til budgetlægning og seneste årsregnskab.

Arbejdsform
Oplæg og gruppearbejde.

Målgruppe
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser ved gymnasiale uddannelser.

Pris
Kursusudgift og transport betales af GL, hvis du er medlem. Hvis du ikke er medlem, koster det 3.000 kr. at deltage, og GL betaler ikke transport. 

Tilmelding og program
Tilmeldingsfrist senest torsdag den 6. september 2018.
Endeligt program vil blive annonceret på GL's hjemmeside www.gl.org under kurser og arrangementer.

Tilmeld dig her.

Bestil transport her

NB! Bestil din togrejse i god tid. Da PostNord har op til 4 dages levering af breve, er det vigtigt, at sekretariatet har din bestilling i god tid.

Foretag rejseafregning online her

Emner:  
Interessent: