Høring om faglighed i gymnasiet

Arrangement
 
GL og Danske Gymnasier inviterer til høring i Landstingssalen på Christiansborg.

Hvad betyder det, når man i debatten om uddannelserne hævder, at gymnasiet har en stærk faglighed? Eller når det modsat hævdes, at gymnasiets faglighed er svækket siden gymnasiereformen i 2005? Og hvad indebærer det at ville styrke fagligheden i gymnasiet? 

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier er gået sammen om at tage temperaturen på fagligheden i de gymnasiale uddannelser.

 

Vi har inviteret fremtrædende personer fra erhvervslivet samt eksperter fra de videregående uddannelser til at komme og dele deres tanker om, hvad man i dag skal forstå ved begrebet "faglighed". Vi håber hermed at sætte gang i en fornyet debat om fagligheden i de almendannende og studieforberedende gymnasieuddannelser.

Tid: 22. september kl. 13.00 – 16.30 
Sted: Landstingssalen på Christiansborg, 1240 København K

Tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside senest den 15. september for at sikre dig en plads ved denne høring om fagligheden i gymnasiet.

PROGRAM

Kl. 13.00 – 13.10: Velkomst v./ ordstyrer Villads Andersen, Huset Mandag Morgen

TEMA 1

Hvilke velegnede faglige kompetencer har studenterne med sig i de videregående uddannelser? Og hvad mangler de i deres samlede palet af kompetencer for at blive bedre klædt på til at gå i gang med en videregående uddannelse?

Kl. 13.10 – 13.20 Oplæg ved Lars Bo Henriksen,

Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Kl. 13.20 – 13.30 Oplæg ved Allan Søgaard Larsen,

Koncernchef, Falck

Kl. 13.30 – 13.40: Kommentarer fra salen

Kl. 13.40 – 13.50: Oplæg ved Bo Steen Larsen,

Områdechef for økonomi og finans ved Copenhagen Business Academy

Kl. 13.50 – 14.00: Oplæg ved Pia Palnæs Hansen,

Uddannelsesleder UC Diakonissen

Kl. 14.00 – 14.10: Kommentarer fra salen

Kl. 14.10 – 14.40: Kaffepause

 

TEMA 2

Hvordan ser erhvervslivet på studenter og kandidater?

Kl. 14.40 – 14.50: Oplæg ved Henrik Gundorph,

HR direktør Alm. Brand.

Kl. 14.50 – 15.00: Oplæg ved Søren Bregenholt,

Corporate Vice President for External Innovation & Stakeholder Relations, Novo Nordisk

Kl. 15.00 – 15.10: Kommentarer fra salen

Kl. 15.10 – 15.30: Hvad ved vi egentlig om virkningen af gymnasiereformen 05?

ved Camilla Hutters, områdechef EVA og

Katrine Strange, evalueringskonsulent EVA

Kl. 15.30 – 15.40: Paneldebat ved Venstre og SF

Kl. 15.40 – 16.20: Debat i salen

Villads Andersen åbner for debat med tilhørerne i Landstingssalen, panelet og oplægsholderne

Kl. 16.20 – 16.30: Afrunding og tak for i dag

Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: