GL's uddannelseskonference 2016: Nye prøveformer

Arrangement
 
Temaet på konferencen i foråret 2016 er nye prøveformer. Det er et tema, der vil indgå i reformforhandlingerne. Eksamen er i høj grad styrende for undervisningen og skulle gerne afspejle den daglige undervisning.

Konferencen finder sted
onsdag den 30. marts 2016 kl. 10.00 - 16.00
på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

I forlængelse af GL's vellykkede jubilæumskonference i foråret 2015 har GL besluttet at afholde en årlig uddannelseskonference. Her første gang afholdes konferencen i Odense i foråret 2016, og året efter vil den blive afholdt i Aarhus og derefter i København. Senere kan andre byer komme på tale.​

Temaet på konferencen i foråret 2016 er nye prøveformer. Det er et tema, der vil indgå i reformforhandlingerne. Eksamen er i høj grad styrende for undervisningen og skulle gerne afspejle den daglige undervisning.

Vurderer eksamen de kompetencer eleverne skal opnå? Hvordan skal it indgå ved eksamen? Kan eksamen tilrettelægges, så læringsudbyttet øges? Har vi den rette balance mellem formativ og summativ evaluering?

Konferencen sætter fokus på hvilke ændringer, der er behov for, og hvad erfaringerne er fra udviklingsarbejdet med nye prøveformer.

Program for dagen

Kl. 09.30     Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00     Velkomst ved GL's formand Annette Nordstrøm Hansen

Kl. 10.10     Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, evaluerer vi på 
                  en rigtige måde med de nuværende prøveformer?

Kl. 10.50     Case 1: Borupgaard Gymnasium om modulevaluering, 
                  Andreas Lange, teamleder

Kl. 11.20    Kaffepause

Kl. 11.35     Case 2: Arbejdet med nye prøveformer i netværket
                  "Gymnasiet tænkt forfra".

Kl. 12.05     Rasmus Vanggaard Knudsen, kontorchef for Kontoret for
                  Prøver, Eksamen og Test i STUK: Visioner og planer for udviklin-
                  gen af nye prøveformer.

Kl. 12.30     Frokost

Kl. 13.20     Michael Paulsen, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet:
                  Vurderer vi de relevante kompetencer ved vores eksaminer?

Kl. 14.00     Case 3: Ole Mortensen, Viborg Gymnasium og hf fortæller, 
                  som repræsentant for Netværket "Fra valg til vurdering";
                  hvordan netværket prøver at vægte relevante nye
                  kompetencer, herunder relevant brug af it ved eksamen.

Kl. 14.30     Kaffepause

Kl. 14.45     Case 4: Ørestad Gymnasium - som eksempel på arbejdet i 
                  netværket "Styrk formativ evaluering og udvikling af 
                  evalueringskulturen".

Kl. 15.15     Plenumdebat ledet af Jens Dolin: Hvilke ændringer i gældende 
                  eksamenssystem skal GL arbejde med bliver gennemført ved
                  det kommende serviceeftersyn, og hvilke evalueringsområder
                  skal vi foreslå bliver yderligere belyst ved nye forsøg?

Kl. 15.55     Afslutning ved GL's formand

Målgruppe

Lærere og ledere på de gymnasiale institutioner og repræsentanter fra GL's samarbejdspartnere.

Tid og sted

Onsdag den 30. marts 2016, kl. 10.00-16.00,
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.

Pris

Arrangementet er gratis for GL-medlemmer, og GL dækker medlemmers transportudgift svarende til tog på 2. klasse.
For ikke-medlemmer er deltagerprisen 750 kr.
Udeblivelse uden afbud senest dagen før kl. 12.00 medfører en betaling på 200 kr.

Tilmelding

Tilmeld dig her

 

Emner:  
Interessent: