Det gode bestyrelses(sam)arbejde

Arrangement
 
Et bestyrelsesseminar for bestyrelserne på de almene gymnasier og hf-kurser 25. april 2017.

Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Gymnasieskolernes Lærerforening inviterer bestyrelsesformænd, medarbejderrepræsentanter og andre bestyrelsesmedlemmer fra de almene gymnasier og hf-kurser til bestyrelsesseminar tirsdag den 25. april i København.

Bestyrelsesseminar.jpg 

Bestyrelsesarbejdet på de selvejende institutioner har en væsentlig funktion. Bestyrelsesformand, medarbejderrepræsentant, elevrepræsentant, selvsupplerende og udpegede repræsentanter; alle har I hver jeres rolle og kompetencer at bidrage med. GBF og GL holder seminaret for at komme tættere på, hvordan godt professionelt bestyrelsesarbejde understøttes af samarbejde.

Ophavsmanden til selvejende taxameterfinansierede institutioner, Bertel Haarder, fortæller om ideerne bag systemet. Hvordan og hvad bør de selvstændige bestyrelser beskæftige sig med? Og er der grænser for, hvilke udfordringer konkurrenceudsættelsen kan løse?

Stine Bosse, der har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, giver sit bud på, hvad der er godt, offentligt bestyrelsesarbejde. Hun har særligt fokus på bestyrelsesarbejdet som et gruppearbejde med gensidig respekt og tillid som bærende elementer. Den gode bestyrelse er et vigtigt element for en moderne institution, der gerne vil gøre en forskel.

Der vil også komme oplæg fra bestyrelsesmedlemmer fra de almene gymnasier, fra politikere og andre interessenter. Der vil også være tid til at drøfte de forskellige oplægsholderes budskaber ved bordene og bidrage med jeres konklusioner. Dagen afrundes med et glas vin kl. 16.00.

Vi glæder os til at tilbringe dagen med jer.   

program.pdf​ 

Opfølgning fra dagens borddrøftelser: Bestyrelsesseminar 25-04-2017 - borddrøftelser.pdf

VIGTIGT
Vi har i denne omgang valgt en tilmeldingsform, der gør, at I kan tilmelde flere på én gang. I vores system betyder det dog, at I skal taste jeres skole ind som betaler, også selvom I ikke bliver faktureret efterfølgende. EAN-nummeret bruges altså ikke ved dette arrangement, der er gratis, men systemet har det som obligatorisk felt, der udfyldes automatisk, når man vælger skole. Er man privatskole, forsvinder feltet, når man markerer, at man ikke er statslig institution.

Gør således:
Først vælges skole (betaler). Begynd med at skrive skolens navn, så kommer den automatisk frem. Så indtastes deltagerne én ad gangen med oplysning om navn, e-mail og funktion på skolen (lærer/leder). I attention-feltet kan I blot skrive fx 'nn'. – det må blot ikke være tomt. Der skal stå noget i alle felterne. 
Klik på 'Opret' for at lægge den første klar til tilmelding, hvorefter den næste, der ønskes tilmeldt kurset, kan registreres. Slut af med 'Godkend tilmelding'; først ved dét tryk bliver de registrerede personer tilmeldt kurset.

Når I er tilmeldt kurset, modtager I en mail med bekræftelse derpå. Modtager I ikke en e-mail derom, er tilmeldingen ikke gået igennem, og I bedes kontakte Karin Dircksen på mail kd@gl.org 

Emner:  
Interessent:  

Sted

  IDA Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31
  1780 København V

Dato og tid

  25. april 2017
  kl.  10.15 - 16.00

Pris

  Det er gratis at deltage

Sidste tilmeldingsdato

  24. april 2017 kl. 13.00

Tilmeld dig via dette link

(​​Læs venligst VIGTIGT først)