Skoleøkonomi - kursus for medarbejderrepræsentanter og TR 2017, Vejle

Arrangement
 
Tirsdag den 3. oktober 2017

KURSET ER AFLYST
pga. for få tilmeldinger​

​Kursus i skoleøkonomi 2017 i Vejle

GL afholder økonomikursus for medarbejderrepræsentanter og TR


Gymnasiereformen og de seneste års nedskæringer og varslinger om nedskæringer på det gymnasiale område kræver skoleledelsens ekstra fokus på økonomi. Kurset er introduktion til eller en genopfriskning af regnskaber og budgetter.

Styreformen med selveje og taxameterstyring på de gymnasiale uddannelser bevirker, at skoleledelsen har stor fokus på økonomi og bundlinje. Det stiller store krav til bestyrelsesrepræsentanternes og tillidsrepræsentanternes evne til at forstå, fortolke og stille spørgsmål til skolens budget og regnskab. Opgaven er blevet mere krævende i forbindelse med det seneste års nedskæringer og varslinger om nedskæringer på det gymnasiale område.

Kurset skal ses som en introduktion til eller en genopfriskning af regnskaber og budgetter samt til, hvordan økonomien fungerer på en statslig selvejende institution med taxameterstyring. Kurset ligger efter offentliggørelse af et finanslovsforslag for 2018 og lige inden budgetgodkendelsen i bestyrelsen.

Kurset er af en dags varighed og afholdes:

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 9.30 - 16.00

Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Arbejdsform
Oplæg og gruppearbejde.
Præcist program for dagen vil blive annonceret her inden kursusdagen.

Målgruppe
Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser og TR ved gymnasiale uddannelser.

Undervisere
En økonomiansvarlig fra en skole og konsulent Anette Rachlitz, GL.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist senest tirsdag den 5. september 2017.​

Pris
Kursusafgift og transport betales af GL, hvis du er medlem.
Hvis du ikke er medlem koster det 1.000 kr. at deltage, og GL betaler ikke transport.

Bestil transport her

NB! Bestil din togrejse i god tid. Da Postdanmark har op til 4 dage til levering af breve, er det vigtigt, at sekretariatet har din bestilling i god tid.

Foretag rejseafregning online her

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant