Bestyrelsesseminar for medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for VUC, Uddannelsesforbundet og GL

Arrangement
 

Bestyrelseskursus for medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne for VUC, Uddannelsesforbundet (UDF) og GL
tirsdag den 1. november 2016
Fuglsangcentret, Dansk Blindesamfund
Søndermarksvej 150
7000 Fredericia

Ved tilmelding som medlem af Uddannelsesforbundet får du brug for deres adresse, som er: Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K

Se mere nederst på siden vedrørende vilkår for deltagelse

09.30 - 10.00  Indskrivning og morgenmad

10.00 - 10.10  Velkommen ved GL/UDF

10.10 - 10.50  En medarbejderrepræsentants fokus på økonomi
                      v/Marianne Jerslev, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg, 
                      VUF

                      Der tages udgangspunkt i egne erfaringer med, hvordan
                      man som medarbejderrepræsentant håndterer bestyrelsens
                      arbejde med skolens økonomi. Hvor og hvordan har 
                      hun fået indflydelse? Hvilke faldgrupper har der været? Hvordan
                      kan man tackle nedskæringer? Bl.a. ved inddragelse af Sam-
                      arbejdsudvalget.

10.50 - 11.00   Pause
11.00 - 12.00   Skolernes indtægter i nedskæringernes skygge
                       v/Anette Rachlitz, økonomisk konsulent, GL
                       Hvad er op og ned i forhold til nedskæringerne på VUC i de 
                       kommende år? Hvilken betydning har det for skolerne, og
                       hvordan styres skolernes indtægtsside (taxametre)?

12.00 - 12.45   Forståelse for budget og regnskab
                       v/Morten W. Frederiksen, administrationschef på Kolding HF
                       og VUC
                       Hvad er forskellen på et budget og et regnskab, og hvorfor
                       skabes der overskud? Hvad skal man være særligt opmærksom 
                       på, og hvor er ledelsens fokus - især i en nedskæringstid?

12.45 - 13.00   Spørgsmål til og opsamling på økonomi
                       v/Anette Rachlitz og Morten W. Frederiksen

13.00 - 13.45   Frokost

13.45 - 15.00   Medarbejderrepræsentanternes rolle
                       Regler og opgaver
                       v/næstformand i bestyrelsesforeningen Ulla Winther Koch:
                       - Forretningsorden, tavshedspligt, resultatløn m.v.
                       - Muligheder og begrænsninger
                       - Ansat og ligeværdigt bestyrelsesmedlem

                       Medarbejderrepræsentanternes opgaver og
                       udfordringer
                       v/Henrik Gammelmark Mikkelsen, bestyrelsesmedlem, AVU-
                       lærer og tillidsrepræsentant og Henrik Memhave Nygaard, 
                       bestyrelsesmedlem, hf-lærer og tillidsrepræsentant ved
                       Randers HF og VUC.
                      

15.00 - 15.15   Tak for i dag ved GL/UDF
                       Målgruppen for kurset er medarbejderrepræsen-
                       tanter (fra GL eller Uddannelsesforbundet), der sidder i 
                       bestyrelsen. Tillidsrepræsentanter, der ikke sidder i
                       bestyrelsen, er også velkomne.

Kursusafgift og transport (billigste, offentlige transport) betales af UDF og GL, hvis du er medlem af en af disse organisationer. Dog opkræves 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.

Hvis du ikke er medlem af UDF eller GL, koster det 1000 kr. at deltage, og transporten er for egen regning.
 

Rejseafregning  for GL-medlemmer

 

                     

 


                      

 

 

 

 

 

 


                       
 

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant