Bestyrelsesseminar for medarbejderrepræsentanter 2016

Arrangement
 
GL's årlige seminar for medarbejderrepræsentanter ved de gymnasiale uddannelser.

Bestyrelsesseminar 2016
- den uundværlige medarbejderrepræsentant

Også i nedskæringstider...

Formål

Temaet for bestyrelsesseminaret der afholdes i marts 2016 er jeres væsentlige rolle i bestyrelsen. Hvilke kompetencer er det, I bibringer til bestyrelsesarbejdet? Og hvordan vil I fremadrettet kunne være med til at få indflydelse på fastsættelse af skolens mål og prioriteringen af kvaliteten?

Formålet med bestyrelsesseminaret er at give medarbejderrepræsentanterne i bestyrelserne – hvad enten du er nyvalgt eller gammel i gårde – mulighed for at blive orienteret om centrale emner der har betydning for bestyrelsesarbejdet. På seminaret vil der blive lagt vægt på, at der er tid og mulighed for erfaringsudveksling– så I blandt andet får mulighed for at danne netværk og får indblik i, hvordan andre skoler arbejder.

På dette års bestyrelsesseminar går vi i dybden med, hvad der kendetegner den gode bestyrelse - og hvorfor jeres indsats i bestyrelsen er uundværlig. De store nedskæringer, som vores sektor er underlagt, vil gennemsyre dagen, men især sidste halvdel af programmet bringer fokus på, hvordan en bestyrelse bør/kan håndtere situationen. Her vil I have mulighed for at drøfte emnet med forskellige af bestyrelsens aktører og stille spørgsmål.  

Arbejdsform

Oplæg og gruppedrøftelser/erfaringsudveksling.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne i alle de gymnasiale uddannelser.

Tid og sted

Torsdag den 17. marts 2016, kl. 10.00 - 16.00 (startende med morgenbrød kl. 9.30), Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Seminaret afsluttes med et glas vin.

Pris

Kursusafgift og transport betales af GL, hvis du er medlem. Hvis du ikke er medlem koster det 1.500 kr. at deltage, og GL betaler ikke transport.

Rejsebestilling

Tilmelding

Senest mandag den 14. marts 2016 kl. 10.00.

Program

10.00-10.20   Velkomst ved GL's formand Annette Nordstrøm Hansen

10.20-11.40   Ufiltrerede tanker om den gode bestyrelse i offentligt regi.
Hør Lisbeth Knudsen, som er chefredaktør for Mandag Morgen Danmark og bestyrelsesformand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lisbeth Knudsen har haft flere bestyrelsesposter og er i dag bl.a. bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater

11.50-12.30   Den professionelle medarbejderrepræsentant
Hør Professor Kristian Kreiner, Institut for Organisation på CBS, som forsker i ledelse af komplekse processer og projekter. Han har samtidig været medarbejderrepræsentant i CBS's bestyrelse

12.30-12.45   Snak ved bordene: Hvad var de to vigtigste pointer og hvorfor?

12.45-13.45   Frokost

13.45-15.25   I nedskæringens skygge
Hør og deltag i paneldebat med blandt andet Peter Zinckernagel, der er rektor for VUC Sydsjælland og næstformand i lederforeningen for VUC, Hans Peter Jensen, som er formand for gymnasiernes bestyrelsesforening, Rene van Laer, direktør Handelsskolen København Nord og formand for Ørestad Gymnasium og Veronika A. Schultz, Forkvinde for
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

15.25-15.45   Snak ved bordene: Hvad er de to vigtigste pointer og hvorfor - samt hvad var dagens vigtigste pointe?

15.45-16.00   Formanden runder dagen af med de vigtigste budskaber

Tilmelding

Emner:  
Interessent: Medarbejderrepræsentant