X-repræsentantskabsmøde 8. maj 2018

Arrangement
 
Stillingtagen til resultatet af overenskomstforhandlingerne 2018

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde tirsdag den 8. maj 2018 kl. 11:30 til 15. Mødet holdes på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V, som ligger 100 m fra Vesterport station og 500 m fra hovedbanegården.

Der er mulighed for at deltage i formøder kl. 10-11 samme dag. Formøderne holdes i GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V. Der er ca. 100 m fra GL's sekretariat til Scandic.

Fra kl. 11 er der mulighed for at få en sandwich e.l. på Scandic.

I skal på repræsentantskabsmødet tage stilling til det samlede resultat af overenskomstforhandlingerne. I kan se materialet her: http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/Stillingtagen-til-OK18-resultatet.aspx

Da GL tager stilling til overenskomstresultater ved urafstemning, er jeres stillingtagen på mødet en anbefaling til medlemmerne. Det er således ikke nødvendigt, at I forinden har modtaget et mandat fra medlemmerne på skolen.

GL gennemfører urafstemning blandt medlemmerne fra fredag den 11. maj til fredag den 1. juni 2018. Resultatet offentliggøres 4. juni 2018.

Dagsorden

  1. ​Velkomst ved GL's formand
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Stillingtagen til OK18-resultatet
  5. Eventuelt

​Se dagsorden og bilag her (kræver TR-login)

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant