Repræsentantskabsmøde 26.-27. november 2018

Arrangement; Repræsentantskabsmøde
 
mandag den 26. november og tirsdag den 27. november 2018

​​​​​​​​​​Repræsentantskabets medlemmer indkaldes hermed i henhold til GL's love § 11 til ordinært repræsentantskabsmøde 

​mandag den 26. november og tirsdag den 27. november 2018

Mødet holdes i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

GL rep 17.jpg 

​​

For mødet er fastlagt følgende foreløbige dagsorden:

 1. Velkomst ved GL's formand
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Temadrøftelse: Er studenterne dygtige nok - og hvad skal de kunne...
 4. GL-prisen 2018 uddeles
 5. Valg af dirigenter
 6. Valg af 2 valgledere og 2 valgledersuppleanter
 7. Valg af stemmetællere
 8. Godkendelse af dagsorden
 9. Fremtidens ungdomsuddannelser
 10. Elevfordeling
 11. Debat og afstemning om formandens mundtlige beretning og hovedbestyrelsens årsberetning
 12. Beskæftigelsesundersøgelsen 2018
 13. Status på lærerkompetencer
 14. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 15. Stillingtagen til det samlede frikøb for det følgende skoleår
 16. Stillingtagen til revideret budget for indeværende budgetår samt rammebudget for det efterfølgende budgetår
 17. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 18. OK18 - evaluering og opfølgning
 19. Konfliktstøtte ved eventuelle fremtidige konflikter
 20. Kommende opgaver
 21. Eventuelt
​​
​Dagsordenspunkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 25 hverdage før mødet, altså senest mandag, den 22. oktober 2018 kl. 12.
​Forslag til lovændringer skal også, hvad enten de kommer fra hovedbestyrelsen eller medlemmerne jf. § 34, stk. 2 være sekretariatet i hænde mindst 25 hverdage før repræsentantskabsmødet, altså også senest mandag den 22. oktober 2018 kl. 12.

Dagsordenspunkter, der vedrører fastlæggelse af retningslinjer for foreningens politik, skal indeholde et motiveret beslutningsforslag og en begrundelse for, at der er tale om retningslinjer for foreningens politik. Herudover kan der jf. § 15, stk. 6 optages punkter på dagsordenen, som afkræver hovedbestyrelsen en redegørelse for spørgsmål om foreningens virksomhed. En sådan redegørelse kan danne baggrund for en drøftelse, der kan resultere i en opfordring til hovedbestyrelsen.

Vær opmærksom på, at øvrige beslutningsforslag skal være sekretariatet i hænde senest 15 hverdage før mødet, dvs. senest mandag den 5. november 2018 kl. 12. Disse udsendes således, at de er repræsentantskabet i hænde senest 10 hverdage før repræsentantskabsmødet, dvs. senest mandag den 12. november 2018. Ovennævnte frister er fastlagt ud fra GL's love.​

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant