Repræsentantskabsmøde 25.-26. november 2019

Arrangement; Repræsentantskabsmøde; Nyhed
 
Det ordinære repræsentantskabsmøde 2019 blev afholdt mandag den 25. til tirsdag den 26. november.

Dagsorden

 1. Velkommen ved GL's formand
 2. Formandens mundtlige beretning​
 3. Præstationskultur 
  Forsker Helle Rabøl Hansen holder et kort oplæg, efter​​fulgt af en debat med de uddannelsespolitiske ordførere Jacob Mark (SF) og Henrik Dahl (LA)
 4. Valg af dirigent
 5. Valg af to valgledere og to valgledersuppleanter
 6. Valg af stemmetællere
 7. Godkendelse af dagsorden
 8. Præstationskultur: hvad karakteriserer en negativ præstationskultur? hvordan fremmer gymnasiet høj læringslyst og faglig nysgerrighed?
 9. Debat og afstemning om hovedbestyrelsens årsberetning og formandens mundtlige beretning
 10. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2018/2019 til godkendelse
  1. Orientering fra de interne revisorer
 11. Stillingtagen til det samlede frikøb for 2020/2021
 12. Stillingtagen til revideret budget for 2019/2020 samt rammebudget for 2020/2021
 13. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 14. Det gode gymnasielærerarbejdsliv samt den organiserende og involverende fagforening
 15. GL's struktur, orientering om status på arbejdet
 16. Forslag til ændring af GL's love​
 17. Beskæftigelsesundersøgelsen 2019
 18. Kommende opgaver​
 19. OK21
 20. Eventuelt ​

Hvornår

Mandag den 25. til tirsdag den 26. november 2019.​


Sted 

Mødet holdes i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.​


<

Rejsebestilling

Formular til bestilling af rejse i forbindelse med repræsentantskabsmødet finder du her.


Rejseafregning

Rejseafregningen og bilag skal du maile til rejser@gl.org.  Alternativt skal du sende den med post til GL, Vesterbrogade 16, 1620 København V.

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant