Repræsentantskabsmøder

 
 

​​​​​​​​​​​​GL's højeste myndighed er GL's repræsentantskab, som består af samtlige tillidsrepræsentanter. Dog må de helt små institutioner gå sammen i såkaldte valgforbund. Repræsentantskabet mødes normalt 1-2 gange om året.

​I 2020 er ​​der ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 23. til tirsdag den 24. november 2020 i Falkoner Centret, København​.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 10. september 2020 kl. 13-17

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 10. september 2020 kl. 13-17.  
Mødet afvikles virtuelt. Det har hovedbestyrelsen besluttet efter anbefaling både fra lokaludvalget og områdebestyrelserne for erhvervsgymnasier og private gymnasier for ikke at skabe en smitterisiko ved at samle tillidsrepræsentanter fra hele landet, som skal tilbage til skolerne. 

I mødet kan deltage repræsentantskabets medlemmer. Se oversigten over medlemmer her. (kræver login). Ændringer til listen skal sendes til htb@gl.org senest på torsdag den 3/9. ​

Dagsorden og bilag kan ses her. (kræver login). På første side er indsat en række praktiske informationer om mødets afvikling.
Hvis du bruger Chrome, så vær opmærksom på, om du har tilladt at downloade pdf'en og ikke kun en forhåndsvisning af første side (se nærm​ere her​).​






 

 

Emner:  
Interessent: Tillidsrepræsentant; Repræsentantskabet