Arbejdsmiljøseminar 2018

 
Mandag den 15. januar kl. 10 til tirsdag den 16. januar kl. 12
Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer i fællesskab arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til et fælles 1½ dags seminar den 15. og 16. januar 2018.

​​​​​​​​​1. del - mandag den 15. januar, kl. 10.00-17.00
STOP stress og skab resultater i fællesskab
Arbejdsmiljøforskeren Malene Friis Andersen hjælper os med at rette fokus for dette års seminar på fænomenet stress.

Vi har fokuseret på stress i mange år, men vi har endnu ikke formået at knække stresskurven. Malene Friis Andersens udgangspunkt er dog, at der er hjælp af hente. Og arbejdsmiljørepræsentanten og lederen spiller en vigtig rolle i hverdagens forebyggelse og håndtering af stress.

Frederiksberg Gymnasium-0135_f.jpg 

Arbejdsmiljøseminaret giver arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Stress er et komplekst fænomen og kan ikke løses af den enkelte alene – men sammen kan vi gøre meget.

Malene Friis Andersen sætter fokus på, hvad fænomenet stress egentlig er, og hvorfor og hvordan det opstår i det moderne vidensarbejde. Deltagerne vil få viden og redskaber til i fællesskab at forebygge stress og håndtere stress hos den enkelte og i organisationen. Deltagerne får indgående kendskab til en fem-fasemodel, der beskriver fem faser fra optimal trivsel og effektivitet til udbrændthed og langvarigt sygefravær. i løbet af dagen præsenteres og diskuteres, hvilke handlinger de fem faser kalder på hos arbejdsmiljørepræsentanten og ledere hver især og i fællesskab i samarbejde med den øvrige organisation. Endelig ses der på tilbagevenden til arbejde efter en stresssygemelding. Deltagerne arbejder løbende med en handlingsplan, der øger sandsynligheden for, at de gode ideer overføres til praksis.

Malene Friis Andersen er ph.d. og autoriseret psykolog. Hun har længe arbejdet med stress, ledelse og sygefravær og har siden 2009 forsket i emnerne på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun er desuden forfatter til en række artikler og bøger - heriblandt medforfatter til "Stop stress - håndbog for ledere", der blev kåret til Årets Ledelsesbog 2016 af Lederne.

Materiale fra oplægget kan rekvireres ved henvendelse til Morten Bayer (mob@gl.org) 


2. del - tirsdag den 16 januar, kl. 9.00-12.00

Workshops og oplæg om arbejdsmiljø

Programmet på seminarets andendag er organiseret som workshops, der varer ca. 1½ time og derefter gentages (Arbejdstilsynet holder dog kun ét oplæg) .
Deltagerne kan selv vælge, hvilke workshops, de ønsker at deltage i.

Temaerne er:
Organisatorisk robusthed v. Michael Drastrup
Denne workshop vil arbejde med hvordan vi sammen skaber robuste organisationer. Robusthed handler om at skabe strukturer og kulturer, der støtter op omkring opgaveløsningen samtidigt med trivsel. Det handler om hvordan vi i fællesskab håndterer de vilkår, der ligger om den opgave, vi er samlet om at løse.
Robuste organisationer - Michael Drastrup på GL Arbejdsmiljøseminar 2018.pdf

Hvordan overlever arbejdsmiljøet kriser – som fx afskedigelser? v. 
Lisa Ott
Øgede arbejdsbelastninger og udsigt til afskedigelser i sektoren bidrager til frustration og tab af motivation blandt medarbejderne på gymnasieskolerne.
Måske vil nogen forsøge at søge væk og arbejdsglæden påvirkes hos dem, der er tilbage.
På denne workshop vil vi forsøge at finde handlemuligheder, gode tips og brugbare måder at håndtere udfordringerne, så den enkelte AMR/leder føler sig støttet og beriget. Vi tager udgangspunkt i det, der virker, og vi deler erfaringer og handlekraft, så deltagerne oplever at få forslag og inspiration, der kan bruges i hverdagen.
Lisa Ott - arbejdsmiljø i krise - slides og noter fra workshops på Arbejdsmiljøseminar 2018.pdf

”Hvad
gør vi, hvis…?” v. Gitte Leve Clausen

Denne workshop tilbyder sparring og erfaringsudveksling om store og små konkrete arbejdsmiljøudfordringer - både i forhold til det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Gitte Leve Clausen underviser på GL og DG's sektorrettede lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdstilsynet - udvidet risikobaseret tilsyn på uddannelsesområdet v. Ane Kolstrup

Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket såkaldte udvidede risikobaserede tilsyn på uddannelsesinstitutioner. Ane Kolstrup fra Arbejdstilsynet vil fortælle om, hvad tilsynet indebærer, årsagerne til det samt de overordnede konklusioner, der kan drages på baggrund af de gennemførte tilsyn.
Arbejdstilsynet om udvidet risikobaseret tilsyn.pdf 


Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte arbejdsmiljølederen på din skole og fortælle om seminaret. Hvis du er leder, kan du kontakte arbejdsmiljørepræsentanten. Vi anbefaler nemlig, at både skolens arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder deltager, hvis det er muligt.
Hvis det ikke er muligt, er arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljølederen også velkommen alene og vil også få inspiration, viden og konkrete redskaber med tilbage til arbejdspladsen.​

Seminaret afholdes på

Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 40 02

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Seminaret varer 1½ dag​ fra mandag den 15. januar kl. 10 til tirsdag den 16. januar kl. 12.
Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.​​

Pris

Deltagelse i arrangementet koster 3.800​,- kr. pr. deltager 
(3.000,- kr. uden overnatning)​.​

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 21. december 2017.

Tilmeldingen er åben for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere; også dem, der ikke er GL-medlemmer.

Transporten er for egen regning.

Der er nu lukket for tilmelding

Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Bayer (mob@gl.org) eller Karin Dircksen (kd@gl.org).

Emner:  
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant