Arbejdsmiljøseminar 2016

 
Torsdag den 1. december kl. 9.30 til fredag den 2. december kl. 12.00
Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer i fællesskab arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere til et spændende seminar den 1. og 2. december 2016.

​​​​​​​​​Hvordan får vi et godt arbejdsliv når forandringens vinde blæser?

Dette års arbejdsmiljøseminar arrangeres i fællesskab af GL og DG og har til formål at kvalificere samarbejdet om et godt arbejdsmiljø i en tid med store udfordringer​​​​​​​​.

Seminaret vil med udgangspunkt i det senmoderne arbejdslivs udfordringer bl.a. stille skarpt på temaer som anerkendelse, søvnbesvær og konflikter mellem arbejde og privatliv. Alle temaer, som vi ved er relevante i forhold til skolernes psykiske arbejdsmiljø. 
En af målsætningerne med seminaret er, at deltagerne kommer hjem med skitserne til konkrete tiltag på deres egen skole.​

Seminaret afholdes på

Sinatur hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 40 02


 


 

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Seminaret varer 1½ dag.​​
Det vil være en fordel, hvis både arbejdsmiljørepræsentanten og lederen fra en skole deltager. 
Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.​​

Pris

Deltagelse i arrangementet koster 3750,- kr. pr. deltager (3000,- kr. uden overnatning)​.​

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet.

Tilmeldingen er åben for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere; også dem, der ikke er GL-medlemmer.

Transporten er for egen regning.

Fristen for tilmelding er tirsdag den 15. november 2016 kl. 12.00.

Program

Torsdag den 1. december 2016

Kl. 09.30 - 10.00: Morgenkaffe og registrering

Kl. 10.00 - 10.15: Velkomst
Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen vil byde velkommen til årets seminar.

Kl. 10.15 - 12.00: ​Det senmoderne arbejdslivs udfordringer
Susanne Ekman (lektor, Roskilde Universitet) og erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt vil holde hver deres oplæg om de grundlæggende udfordringer i det senmoderne arbejdsliv.

Oplæg Susanne Ekman- Arbejdsmiljøseminar 2016.pdf

Oplæg Majken Blom Søefeldt - Arbejdsmiljøseminar 2016.pdf

Kl. 12.00 - 13.00: Frokost

Kl. 13.00 - 14.00: Debat - Hvordan håndterer vi de overordnede udfordringer i det senmoderne arbejdsliv?
Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen vil bl.a. stille spørgsmålet til formiddagens oplægsholdere.

Kl. 14.00 - 14.30: Pause

Kl. 14.30 - 18.00: Workshops
Det vil være muligt at deltage i to sessioner, der stiller skarpt på arbejdsmiljøtemaer, som vi ved er relevante på mange skoler - fx. søvnbesvær, anerkendelse, konflikt mellem arbejde og privatliv, årshjul for arbejdsmiljøarbejdet og håndtering af nye sikkerhedsudfordringer.
Alle workshops planlægges med en praktisk dimension, der giver mulighed for at lave skitser til konkrete tiltag​ på egen skole.

Workshop - Anerkendelse Arbejdsmijløseminar 2016.pdf

Workshop - Konflikt mellem arbejde og privatliv - Arbejdsmiljøseminar 2016.pdf

Workshop - Nye arbejdsmiljøudfordringer ved Gitte Leve.pdf

Workshop - Søvn og trivsel Arbejdsmiljøseminar 2016.pdf

Workshop - Systematik i arbejdsmiljøarbejdet.pdf

Kl. 18.30 - : ​Middag

Fredag den 2. december 2016

​​Kl. 9.00 - 11.30: Det gode samarbejde om arbejdsmiljøet - hvordan skaber man konsensus?
​Forhandlingsrådgiver og konfliktløser Søren Viemose vil give sine bud på, hvordan man skaber konsensus om arbejdsmiljøarbejdet.

Søren Viemose - Arbejdsmiljøseminar 2016.pdf

Kl. 11.30 - 12.00: Opsamling og afslutning
Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen vil samle op på seminaret, besvare spørgsmål, der har meldt sig undervejs, og sige farvel og tak.

Kl. 12.00: Grab & go frokost

Emner:  
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant