Arbejdsmiljøseminar 2015 - Den samarbejdende skole

 
Mandag den 16. november kl. 9.30 til tirsdag den 17. november kl. 12.00
GL inviterer arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere til et spændende seminar om skolens arbejdsmiljø, herunder APV, stress og konflikter.

​GL har fornøjelsen at indbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere fra gymnasieskolen til et seminar med overordnet fokus på, hvordan man i fællesskab kan arbejde med forskellige aspekter af skolens arbejdsmiljø. Seminaret vil særligt stille skarpt på APV, stress og konflikter.

Det afholdes på

Sinatur hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 40 02


GL opfordrer alle arbejdsmiljørepræsentanter til at videreformidle denne indbydelse til deres skoles arbejdsmiljøleder.

Seminaret varer 1½ dag for arbejdsmiljørepræsentanter. Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.
Arbejdsmiljøledere er inviteret til at deltage på seminarets første dag. Ønsker ledere overnatning, bedes de selv kontakte og afregne med Hotel Storebælt.

GLEkursister3computer.jpg 

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Pris

Deltagelse i arrangementet er gratis, og GL dækker tillige transportudgifter for arbejdsmiljørepræsentanter.

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet. Tilmeldingen er også åben for arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er GL-medlemmer.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig seminaret.

Rejsebestilling

Rejsebestillinger bør foretages snarest muligt efter tilmelding til dette kursus/arrangement eller senest 1 uge, inden dette afholdes. 

Klik her for Rejsebestilling og Retningslinjer for rejseaktivitet

Program

Mandag den 16. november 2015

Kl. 09.30 - 10.00: Morgenkaffe og registrering

Kl. 10.00 - 12.00: Hvordan kan I samarbejde om at afdække arbejdsmiljøet på jeres skole og øge kvaliteten i undervisningen?
Tidligere professor i psykisk arbejdsmiljø ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen vil i fællesskab holde oplæg om, hvordan man undersøger skolens arbejdsmiljø til gavn for kvaliteten i skolens kerneydelse.

Slides - Professionel kapital of fysiske forhold
Slides - APV
Slides - Arbejdstilsynet og psykisk arbejdsmiljø

Kl. 12.00 - 13.00: Frokost

Kl. 13.00 - 14.15: Hvordan kan I samarbejde om at håndtere arbejdsrelateret stress?
Tage Søndergaard Kristensen holder oplæg om, hvordan skolen kan blive god til at opdage og håndtere arbejdsrelateret stress.

Slides - Stress

Kl. 14.15 - 14-30: Pause

Kl. 14.30 - 16.00: Hvordan kan konflikter på arbejdspladsen forebygges i fællesskab?
Erhvervspsykolog Ejnar Bryld holder oplæg om konflikters anatomi og mulige indgangsvinkler til skolens forebyggelse og håndtering af konflikter.

Slides - forandringer og psykologi
Slides - Intro til konflikter
Slides - Konflikter og organisationsudvikling

Kl. 16.00 - 16.15: Pause

Kl. 16.30 - 18.30: Workshops på baggrund af Ejnar Brylds oplæg om konflikter

Kl. 19.00 - : Middag

Tirsdag den 17. november 2015 (kun for arbejdsmiljørepræsentanter)

Kl. 9.00 - 11.30: Organisering af samarbejdet
GL-konsulent Morten Bayer og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen vil med forskellige øvelser sætte gang i refleksioner om, hvordan man håndterer og organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Formålet er at sikre en god dialog med ledelsen, der bygger på en forståelse af, at arbejdsmiljøarbejdet er et fælles anliggende for alle på arbejdspladsen.

Slides - Organisering
Slides - Udsang til øvelse om organisering
Slides - Case Søren Frandsen

Kl. 11.30 - 12.00: Opsummering og afrunding
Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen og Morten Bayer fra GL vil opsummere seminaret og runde af.

Kl. 12.00: Grab & go frokost

 

Emner:  
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant