Det fleksible klasseloft på 28 elever virker!

Pressemeddelelse; Debatindlæg
Pressemeddelelse, undersøgelse, notat
Klassestørrelserne på gymnasieuddannelserne er blevet mindre efter indførelsen af det fleksible klasseloft på 28 elever. Det fremgår af en ny undersøgelse af klassestørrelserne, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget for landets førsteårsstuderende, opgjort i september 2012.

Klassestørrelserne på gymnasieuddannelserne er blevet mindre efter indførelsen af det fleksible klasseloft på 28 elever. Det fremgår af en ny undersøgelse af klassestørrelserne, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har foretaget for landets førsteårsstuderende, opgjort i september 2012. Undersøgelsen viser, at landsgennemsnittet for de enkelte gymnasieuddannelser nu alle er under 28. Størst fald ses på hhx, der har haft de største klasser de seneste 5 år. Klassegennemsnittet for 1. hhx er faldet fra 30,1 i 2011 til 27,7 elever i år. 

Hovedresultat af GL’s undersøgelse af gennemsnitlige klassestørrelser

 

 Pr. september

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Stx (offentlig)

27,6

29,3

28,9

28,9

28,5

28,1

Hf

27,8

29,6

29,4

29,4

28,5

27,7

Htx

26,1

28

27,4

27

26,9

26

Hhx

27,7

30,1

30,3

29,8

29,7

29,7

 

Det fleksible klasseloft har tydeligvis virket – og det er glædeligt for både elever og lærere. Der sidder nu i gennemsnit knap 2 elever færre i samtlige 1. års klasser på gymnasierne. Med færre elever i klasserne bliver der bedre tid til, at den enkelte elev kan komme i centrum og blive mødt af læreren dèr, hvor eleven står fagligt, personligt og socialt,

siger Gorm Leschly, formand for GL.

Dog er der stadig plads til forbedringer. På nogle skoler er der fortsat for mange elever i klasserne. På de skoler, hvor det ikke er fordi der er omgængere, langt til skolen eller lignende, forventer GL, de enkelte skolers bestyrelser og ministeriet for Børn og undervisning tager hånd om at få løst problemet.

Med færre elever i klasserne bliver der bedre tid til den enkelte elev

Der er også skoler, der har en stor variation i klassestørrelser, selv om de har et gennemsnit på 28.

Elever, der har 32 klassekammerater, har ikke glæde af, at der er en anden klasse på skolen med 24 elever! Derfor er spredningen i klassestørrelserne noget, GL har og fortsat vil have fokus på

påpeger Gorm Leschly.

----------

 Læs GL's klassestørrelses-undersøgelse her 

Læs også børne- og undervisningsministeriets pressemeddelelse "Nu er der maksimalt 28 elever i hver klasse i de gymnasiale uddannelser". MBU's undersøgelse af klassekvotienten bekræfter (med små variationer) tallene i GL's undersøgelse.

Emner: Klasseloft; Klassestørrelser; Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: