Pensionistudvalget

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​GL's stående udvalg for pensionister blev etableret i 2003. Udvalgets opgave er at forestå sociale aktiviteter og tilbud for GL's pensionistmedlemmer samt rådgive hovedbestyrelsen inden for sit udvalg​sområde. Herudover kan udvalget beskæftige sig med boligpolitik, pensionspolitik mv. Udvalget sidder for en toårig periode, og der er valg til udvalget i april i ulige årstal. Udvalget har 5 medlemmer.

I perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022 består Pensionistudvalget af : 
Jens Aage Hansen, formand​
Dorte Myrup
Hans Hansen
Jørgen Roed Jakobsen
Klaus Krøigaard

Suppleant: Carl Frederik Kähler
​Suppleant: John Valeur


Der er i perioden 11. til 24. juni 2021 gennemført valg til pensionistudvalget:

Der var opstillet syv kandidater. De fem kandidater, der har modtaget flest stemmer, er valgt til udvalget. De øvrige to er valgt som suppleanter. Valgperioden er 1. august 2021 til 31. juli 2023.

Kandidaterne

Carl Kähler, 5 stemmer – 2. suppleant

Dorte Myrup, 76 stemmer - VALGT

Hans Hansen, 31 stemmer - VALGT

Jens Aage Hansen, 41 stemmer - VALGT

John Valeur, 17 stemmer – 1. suppleant

Jørgen Roed Jakobsen, 22 stemmer - VALGT

Klaus Krøigaard, 55 stemmer - VALGT


​Arrangementer

GL's arrangementer for pensionister​ er blevet en stor succes. Ved hvert arrangement kommer tilmeldingerne ind til sekretariatet meget hurtigt efter at arrangementerne er udbudt.

For at øge medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementerne har udvalget besluttet at prioritere medlemmer af GL. Det vil i visse tilfælde indebære, at ledsagere, der ikke er medlem af GL, ikke vil kunne deltage.

Principper for aktiviteter​

For at sikre en bredde i tilbuddene er følgende principper for aktiviteterne fastlagt.​​

Det samlede aktivitetsudbud skal tilgodese:

  • Geografik spredning​

  • Arrangementer for aktive såvel som mobilt svage medlemmer
  • Faglig bredde

Antal aktiviteter/arrangementer

I GL-regi kan der pr. halvår afholdes op til 4 arrangementer og 3 studiekredse.

Hovedbestyrelsen besluttede i november 2008, at GL ikke må agere rejsebureau. Pensionistudvalgets medlemmer kan på eget initiativ planlægge en rejse i samarbejde med et rejsebureau og annoncere den gratis i Gymnasieskolen.

​Økonomi

Udvalget har sit eget budget, som bliver fastlagt en gang om året med udgangspunkt i det aktuelle antal pensionistmedlemmer. Som pensionistmedlem af GL betales der et kontingent på 840 kr. (2017/2018), og som medlem modtager man bladet Gymnasieskolen og en GL-kalender. Det resterende kontingent råder pensionistudvalget over.​​

Emner: Organisation; Stående udvalg
Interessent: Pensionist

​​