Repræsentantskabet

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Repræsentantskabet er GL's højeste myndighed.

En til to gange om året indkalder hovedbestyrelsen til ordinært repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af samtlige tillidsrepræsentanter. Dog har ikke alle TR stemmeret.​

​Til det ordinære repræsentantskabsmøde i 4. kvartal aflægger formanden sin mundtlige beretning for repræsentantskabet og gæster​. Endvidere aflægger hovedbestyrelsen sin skriftlige beretning​.


 

 

Formandens mundtlige beretning 2023https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2023.aspxFormandens mundtlige beretning 202319-11-2023 23:00:00
Kommende opgaver 2022-2023https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2022-2023.aspxKommende opgaver 2022-202321-11-2022 23:00:00​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL løser hvert år en lang række opgaver​. I skoleåret 2022-2023 vil der være særligt fokus på disse indsatsområder: En centralt fastsat kapacitetsstyring og elevfordeling skal styrke skoler i provinsen og skoler med skæv elevsammensætning Gymnasiale elever skal begynde i studieretningen eller fagpakken fra studiestart En fortsat implementering af OK21 i år 2 skal give bedre arbejdsvilkår for medlemmerne Den lokale løndannelse skal fungere på erhvervsgymnasierne Medlemmerne skal have et bedre psykisk arbejdsmiljø GL skal udvikle sig til en mere organiserende og involverende organisation​
Formandens beretning 2022https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2022.aspxFormandens beretning 202220-11-2022 23:00:00Der er noget deja vu i disse år over bagtæppet for min mundtlige beretning. Danmark står – igen – i en krise. Verden står i en krise. Eller nærmere flere kriser. Og "Mangel" er på mange måder ved at være tidens nøgleord.
Kommende opgaver 2021-2022https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2021-2022.aspxKommende opgaver 2021-202222-11-2021 23:00:00Der er for tiden megen debat om ungdomsuddannelserne, og for GL er det afgørende at medvirke til, at de gymnasiale uddannelser lander på benene. Uddannelserne fungerer og forbereder de unge til fremtiden, men lider fortsat under mange års nedskæringer. Samtidig vil GL arbejde intensivt for at få implementeret de nye arbejdstidsbestemmelser i OK21, så de bliver omsat til bedre arbejdsvilkår for medlemmerne.
Formandens beretning 2021https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2021.aspxFormandens beretning 202121-11-2021 23:00:00Uddannelsessnobberi er uddannelses-mobberi
Kommende opgaver 2020-2021https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2020-2021.aspxKommende opgaver 2020-202123-11-2020 23:00:00Skoleåret 2020-2021 kommer desværre til at stå i coronaens skygge, og GL’s medlemmer er delte i forhold til, hvordan situationen skal håndteres. Nogle medlemmer er bekymrede og efterlyser en mere forsigtig tilgang, mens andre vil gå langt for at undgå at eleverne igen skal have virtuel nødundervisning. For GL er det afgørende at sikre, at gymnasielærerne oplever tryghed i arbejdet, at de sundhedsfaglige retningslin-jer overholdes og samtidig sikre, at lærerne inden for disse rammer kan levere en undervisning, der i størst muligt omfang lever op til lærernes faglige ambitioner og elevernes behov. For at det kan lade sig gøre, er et samarbejde på alle niveauer afgørende: Mellem Undervisningsministeriet, lederforeningerne, elevorganisationerne og GL; og på den enkelte skole mellem ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljøre-præsentant og lærere.
Formandens beretning 2020https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2020.aspxFormandens beretning 202022-11-2020 23:00:00​Kære repræsentantskab, og kære hovedbestyrelse, Da jeg for et år siden aflagde min første mundtlige beretning, der indledte jeg med at definere, hvad jeg så som GL's altoverskyggende opgave: At tænde et håb i vores medlemmer. Som jeg sagde dengang: “Et håb om, at fremtiden er positiv - at fremtiden vil blive bedre end den virkelighed, vi lige nu befinder os i, og at vi selv har indflydelse på fremtiden." Jeg understøttede det med et citat af Robert Kennedy fra 1966, for at sætte ord på den situation, som jeg opfattede, vores medlemmer og vi som forening stod i på daværende tidspunkt. Jeg skal ikke gentage citatet ordret og i sin fulde længde i dag - for det gælder for citater ligesom for vittigheder, at de ikke tåler at blive genbrugt alt for ofte - men det, som Kennedy kort fortalt sagde i '66, og som jeg mente, jeg kunne genkende for 12 måneder siden, det var, at vi lever i en tid, som både er præget af farer og usikkerhed - men det er samtidig også en af de mest kreative tidsperioder nogensinde, hvor vi vil blive bedømt på, hvorvidt vi formår at påvirke udviklingen ud fra vores egne værdisæt.
Kommende opgaver 2019-2020https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2019-2020.aspxKommende opgaver 2019-202026-11-2019 23:00:00'Kommende opgaver' er de særligt prioriterede indsatsområder i skoleåret 2019/2020. De er således ikke en oversigt over alle de opgaver, hovedbestyrelsen og sekretariatet gennemfører.
Formandens beretning 2019https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2019.aspxFormandens beretning 201925-11-2019 23:00:00Alt i alt: lovende takter. We live in interesting times… Men også “times of danger and uncertainty".
Kommende opgaver 2018-2019https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2018-2019.aspxKommende opgaver 2018-201926-11-2018 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2018-2019.
Formandens beretning 2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2018.aspxFormandens beretning 201825-11-2018 23:00:00I sommer åbnede jeg min lokale avis – Nørrebrobladet. Her faldt jeg over denne artikel: 27 unge mennesker i Mjølnerparken har fået studenterhue på. Det er den lokale beboerforening, der fejrer sine unge – og der er grund til at være stolt. Både for den enkelte og for et område, der i den grad har brug for at glæde sig over sine succeser.
Kommende opgaver 2017-2018https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2017-2018.aspxKommende opgaver 2017-201827-11-2017 23:00:00Repræsentantskabet har vedtaget GL's kommende opgaver for 2017-2018.
Formandens beretning 2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2017.aspxFormandens beretning 201726-11-2017 23:00:00Jeg er stolt af at være gymnasielærer. I salen er der 275 tillidsrepræsentanter, som er stolte af at være gymnasielærere. Og rundt om på landets gymnasiale uddannelser er der 15.000 stolte gymnasielærere.
Kommende opgaver 2016-2017https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2016-2017.aspxKommende opgaver 2016-201728-11-2016 23:00:00Repræsentantskabet vedtog GL's kommende opgaver for 2016-2017.
Formandens beretning 2016https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2016.aspxFormandens beretning 201627-11-2016 23:00:00Gymnasielærere yder hver dag en vigtig indsats for at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt. Gymnasielærere kan med god grund være stolte. Jeg håber, at vi også i de kommende år fortsat kan omtale de gymnasiale uddannelser med samme stolthed. Pas godt på eleverne. Pas godt på lærerne. Pas godt på gymnasieuddannelserne.
Kommende opgaver 2015-2016https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2015-2016.aspxKommende opgaver 2015-201623-11-2015 23:00:00Repræsentantskabet vedtog GL's kommende opgaver for 2015-2016.
Formandens beretning 2015https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-mundtlige-beretning-2015.aspxFormandens beretning 201522-11-2015 23:00:00Se og læs Annette Nordstrøm Hansens tale på GL's repræsentantskabsmøde
Kommende opgaver 2014-2015https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2014-2015.aspxKommende opgaver 2014-201524-11-2014 23:00:00Repræsentantskabet vedtog GL's kommende opgaver for 2014-2015.
Formandens beretning 2014https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-mundtlige-beretning-2014.aspxFormandens beretning 201423-11-2014 23:00:00Jeg vil bruge denne beretning til at give jer et indtryk af, hvor jeg ser gymnasiesektoren lige nu - en sektor, der har brug for viden, respekt og dialog.
Kommende opgaver 2013-2014https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende-opgaver-2013-2014.aspxKommende opgaver 2013-201425-11-2013 23:00:00GL står over for store udfordringer i forhold til at få implementeret OK13. GL ser det derfor som sin væsentligste udfordring at kunne støtte medlemmerne i en svær forandringsproces og mod et for stort arbejdspres.
Formandens beretning 2013https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens-beretning-2013.aspxFormandens beretning 201324-11-2013 23:00:00Jeg har sunget fra denne talerstol. Jeg har vist film med lærere, der fortæller entusiastisk om gymnasielærerjobbet. Jeg har tegnet og fortalt om gymnasielærernes vilkår fra denne talerstol. Nu vil jeg bare bede jer om at forestille jer en lun junidag.
Kommende opgaver 2012-2013https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende_opgaver_2012-2013.aspxKommende opgaver 2012-201326-11-2012 23:00:00I skoleåret 2012/2013 vil fokus være på at få igangsat en langsigtet udviklingsproces på den enkelte skole for at forbedre uddannelserne med udgangspunkt i elevernes behov, samtidig med at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasial lærer.
Formandens beretning 2012https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens_beretning_2012_gymnasiet_en_succes.aspxFormandens beretning 201225-11-2012 23:00:00Gymnasiet er en succes. En kæmpe succes. Så stor en succes at 4 ud af 5 unge tilvælger en gymnasieuddannelse. Det er gymnasielærerne og lederne på den enkelte skole, der har opbygget et fantastisk brand. De har opbygget en uddannelse, som de unge mennesker og deres forældre ved, giver dem muligheder i livet.
Kommende opgaver 2011-2012https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommende_opgaver_2011-2012.aspxKommende opgaver 2011-201228-11-2011 23:00:00GL sikrer, at store som små driftsopgaver løbende bliver løst, men i de kommende år vil der i særdeleshed være fokus på gymnasielærerens rolle som den, der er den altafgørende faktor for, at der skabes dygtige studenter og hf’ere hvert år.
Formandens beretning 2011https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandens_beretning_2011.aspxFormandens beretning 201127-11-2011 23:00:00Gymnasielærere arbejder dybt professionelt for at dygtiggøre deres elever – og for eleverne er det lærerne, der har størst betydning for hvor dygtige de bliver! Så kort kan det siges. Det er essensen i den danske succes.
Kommende opgaver 2010-2011https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Kommendeopgaver2010-2011.aspxKommende opgaver 2010-201129-11-2010 23:00:00At de gymnasiale arbejdspladser er Attraktive Arbejdspladser, og at det enkelte medlem har gode arbejdsforhold og -vilkår.
Formandens beretning 2010https://www.gl.org/omGL/organisation/Repraesentantskabet/Sider/Formandensberetning2010.aspxFormandens beretning 201028-11-2010 23:00:00Danske gymnasieuddannelser er verdens bedste! Sådan kunne man vælge at tolke den OECD-rapport, som blev offentliggjort her i efteråret. Helt uden sammenligning er Danmark det land, hvor gymnasieuddannelser giver den største samfundsnytte.

Emner:  
Interessent: