Forsikringer

Formular; Medlemstilbud
 
​​Som medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du købe private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.

Bliv godt forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring

Ikke alle kan blive forsikret hos Lærerstandens Brandforsikring, men det kan du som medlem af GL.

I Lærerstandens Brandforsikring får du gode private forsikringer, der gang på gang er kåret bedst i test og god service. Du bliver også en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab, hvor omdrejningspunktet for alt, LB gør, er dig – og alle andre medlemmer.

Forsikringer til dit behov

Du kan købe alle privatforsikringer hos LB, så det dækker dine behov, uanset hvor du er i livet. Det gælder fx indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, rejseforsikring, børneforsikring, sundhedsforsikringer og meget mere.

Læs mere om Lærerstandens Brandforsikring


Gruppeulykkesforsikring

GL har indgået aftale med Lærerstandens Brandforsikring om at tilbyde en gruppeulykkesforsikring til medlemmer af GL, samt deres ægtefæller og børn.

Ordningen er frivillig.​

Forsikringssummen er kr. 350.000 kr. ved invaliditet.

Der er ingen dødsfaldsdækning, dog kr. 50.000 ved død for børn. Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid.

Forsikringen dækker børn, indtil de fylder 21 år. Dækningen af børn ophører pr. 1. september efter det fyldte 21. år. Bemærk at børn på 18 år eller derover kun er dækket under studie og i fritiden, men ikke under arbejde og under værnepligt. Der henvises endvidere til Gruppeaftalen for GL-medlemmer.

Præmien udgør kr. 220,50 pr. år* (i 2021. I beløbet indgår skadesforsikringsafgift (SFA) i henhold til gældende regler - pt. 1,1% af præmien pr. år, samt 12 kr. til administration.)

Ved udmeldelse af GL stopper gruppeulykkesforsikringen.

For yderligere information eller spørgsmål om gruppeulykkesforsikringen bedes du kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org   

Tilmeld dig gruppeulykkesforsikringen : Tilmeldingsblanket - gruppeulykkesforsikring.pdf

Forsikringsbetingelser

ProduktinformationsarkEmner:  
Interessent: